top of page

Åbent brev til justitsministeren

Vi har brug for at styrke sammenhængskraften, ikke at skabe hadefuld splittelse i vores land. Vi anmoder derfor justitsministeren som øverste chef for politi og anklagemyndighed om at foranledige, at Ramus Paludans hadefulde kampagner bliver prøvet ved domstolene.

Det er budskabet i et åbent brev til justitsminister Nick Hækkerup (S) den 1. oktober. Brevet er underskrevet af Khalid Alsubeihi for Nørrebro Kulturhus Masjid Al-Nour, Jette Møller for SOS Racisme Danmark og Lene Junker for Fællesinitiativet mod Racisme og Diskrimination.

Brevet er lagt ud på Facebook, hvor enhver, der kan tilslutte sig indholdet, kan sende det til Justitsministeriets hovedmail jm@jm.dk.

”Det er med beklagelse, at undertegnede må konstatere, at diskriminationen og modviljen mod muslimer er stadigt voksende i Danmark,” begynder brevet.

”Det danske politi yder fortsat massiv politibeskyttelse til en person, der opsøger boligkvarterer med mange muslimske beboere med det ene formål at forhåne og nedværdige muslimer som led i sin propaganda på Internettet.”

”Det koster den danske stat enorme ressourcer, både mandskabsmæssigt og materielt, at beskytte RP’s hadkampagne vendt mod danske muslimer… Samtidig risikerer det voksende had mod muslimer at skabe grobund for voldelige angreb som dem, vi har set i udlandet. Endvidere øges risikoen for radikalisering blandt unge, der måtte føle sig afvist af det danske samfund,” lyder brevet.

Comments


bottom of page