top of page

Ældgammelt skrift får nyt liv i ord og billeder

Enheduanas 4300 år gamle skrift ”Dronning over verdens magter” er gendigtet, med forord og noter af Sophus Helle.


Sumerisk tekst. Foto: Pixabay


Enheduana regnes for verdens første kendte forfatter. For 4300 år siden skabte hun et litterært værk, Dronning over Verdens magter, hvor hun skriver sig selv frem som præstinde for Nanna, himmelguden i Ur.

Enheduana var ypperstepræstinde i Ur i det antikke Mesopotamien. Hun var indsat i denne magtfulde stilling af sin far, kong Sargon.

I Ur har hun været chef for de folk, der var knyttet til templet, og hun har ledet ritualerne.

Men Lugal-ane gør oprør, og Enheduana må flygte og gå i eksil. Den guddom, Nanna, som hun har tjent som præstinde, forbliver tavs og tager også kræfterne fra hende i nødens stund, så hun mister sin ”honningmund”, der skal bruges ved ritualernes udførelse.


Ser kaos, ødelæggelse og forandring i øjnene

Det er i denne fortvivlende situation, hun vender sig til Inana, Nannas datter, der er gudinde for kaos og forvandling og dronning over verdens magter. Det er netop den situation, der gør Enheduana til digter.

Da hun ikke længere kan bruge ’honningmunden’ til ritualerne, har hun til gengæld fået digteevne og kan se kaos, ødelæggelse og forandring i øjnene og skildre dem: (..) Må dens/grædende børn ikke finde/trøst hos deres mødre. Men/når de synger klagesangen, /dronning, sejl da din båd/af sorg mod fjendens land/

Allerede dette lille citat vidner om det kraftfulde udtryk, selv i gendigtningen.

Teksten er skrevet med kileskrift. Nogle af kileskrift-linjerne er også taget med i denne lille, store og forunderlige bog, og Sophus Helle gør rede for et komplekst værk med flertydige begreber, der ikke skal analyseres her. Dertil er værket alt for rigt.


Dronning, forfatter og feminist

I forordet fortæller Sophus Helle om Enheduanas ’tre liv’:

Det første er livet inden handlingen i Dronning over alle magter: Enheduana var prinsesse og ypperstepræstinde i Ur, det nuværende Irak – hvor også Paradiset efter 1. Mosebog kapitel 2 må have været før tidernes begyndelse!

Enheduanas andet liv er hendes virksomhed som forfatter, hendes efterliv så at sige: Der findes hundredvis af lertavler, hvor hendes tekster er blevet skrevet ned af studerende og brugt til at lære sumerisk. Det sprog har været kulturens grundlag i næsten fem hundrede år efter hendes død.

Endelig er hendes tredje liv lige nu ved at begynde, skriver oversætteren: feminismen tager hende til sig, efter at den første oversættelse udkom i 1968 samtidig med studenteroprøret: Hun er en kvindelig og en vidunderlig forfatter, der får mæle, netop midt i kaos!

Vi har tekster, der er 500 år ældre end Enheduanas, men de er alle anonyme.


Kommer tættere på den gamle verden

Endnu et Enheduana-liv: Man fristes til at kalde Johanne Helga Heibergs illustrationer for Enheduanas fjerde liv.

Når man læser teksterne langsomt og dertil mediterer over billederne, kommer man den gamle verden ganske nær, for ligesom billederne er nutidens øjne på fortidens kaos, bliver læserens og beskuerens oplevelsesstund sammensmeltet med den gamle verden og de mennesker, som har så mange sansninger og rædsler tilfælles med os og lige så megen brug for den sluttelige beroligelse.

Men dette store nærværende værk, der i omfang er ganske lille, er svært at læse. Denne læser er vendt tilbage flere gange og er hver gang blevet grebet af den kraft, som også ligger i den danske gendigtning:

Læs og bliv klogere. Teksten lover fortrolighed med menneskets væsen i 4300 år:


Du, dronning, elsket af himlen!

Jeg vil fortælle om din vrede.

Jeg har stablet kullet op og

Forberedt det rensende ritual.

Den Hellige Kro [=templet] er klar til dig.

Vil dit hjerte ikke snart have

Nåde? Jeg kunne ikke bære

Mere, jeg flød over, hersker

Dronning! Nu har jeg født

Dig en sang: Det jeg sagde

Til dig i nattens mulm og

Mørke, vil en sanger gentage ved

Højlys dag. Fordi din ægtefælle

Er i fangenskab, fordi dit barn

Er i fangenskab, bliver din vrede

Endnu større, dit hjerte uden ro.


Enheduana: Dronning over verdens magter Gendigtet, med forord og noter af Sophus Helle Illustreret af Johanne Helga Heiberg


댓글


bottom of page