top of page

100 års samarbejde med Tanzania i fortsat vækst

Sundhed, uddannelse og evangelieformidling. Brødremenighedens Danske Mission rækker ud til hele mennesket – og det lykkedes også i 2021, hvor arbejdet vokser især i Afrika.


Generalsekretær Arngeir Langås (midt) i samtale med næstformand (tv.), formand og bestyrelsesmedlem i Brødrekirken i Vest-Tanzania.


Efter 100 års virke fortsætter Brødremenighedens Danske Mission (BDM) at formidle evangeliet i ord og handling. Det sker både i Tanzania, DR Congo, Rwanda, Burundi, Albanien og på Vestbredden i De palæstinensiske selvstyreområder.


100 års partnerskab markeres

Ved organisationens missionsfest i Christiansfeld søndag den 22. maj 2022 blev partnerskabet med Brødrekirken i Vest-Tanzania markeret. BDM’s formand Jørgen Bøytler fortalte, at 139 danske missionærer var udsendt før 1922, men over 200 de sidste 100 år. Han fortalte at Brødrekirken i Tanzania er i vækst, især ledelsesmæssigt og uddannelsesmæssigt.

Missionsfestens deltagere oplevede den direkte frugt af 100 års missionsarbejde i landet. Til stede var nemlig fem repræsentanter fra Brødrekirkens ledelse. Kirkens formand Emmanuel Mtunda udtrykte taknemmelighed over samarbejdet med BDM:

- Vi er meget glade for jer, beder for jer, og håber at det gode samarbejde med BDM fortsætter. Brødrekirken i Vest-Tanzania sender en hilsen med Hebræerbrevet 13: ”Lad broderkærligheden vare ved!”

Og netop kærligheden og forbundetheden med Kristus var emnet for provst Poul-Erik Knudsens prædiken ved gudstjenesten i Brødrekirken i Christiansfeld som optakt til Missionsfesten.


Nyt arbejde blandt nomader

Kirkens generalsekretær Richard Lwali fortalte, at kirken i dag er vokset til 400 menigheder med 120.000 kristne som bliver betjent af 140 præster. Kirken arbejder i otte regioner, foruden Rwanda, Burundi, Uganda og Kenya. I Kenya har Brødrekirken fem menigheder og to nyuddannede præster.

- Vores samarbejde med BDM fungerer godt og er blevet stærkere gennem de 100 år, sagde Richard Lwali. Han introducerede en ny indsats blandt Sukuma-stammen.

- Sukumaerne er nomader og har i nogle år flyttet sydpå med deres kvæg. Mange af dem bor også i landsbyer, hvor de er gode til at opdyrke jorden. De er animister og har brug for at høre evangeliet og modtage bibelundervisning.

Kirkens næstformand George Mang’ombe supplerede:

- Når sukumaerne flytter, flytter vi med! Og vi vil meget gerne tiltrække unge fra Sukuma-stammen til vores bibelskole. Fordi de kender deres kultur indefra, kan de blive effektive evangelister blandt deres egne.


DR Congo, Albanien og Vestbredden

BDMs generalsekretær, Arngeir Langås, fortalte at BDM støtter også Brødrekirken i det østlige DR Congo:

- Det sker gennem bådmission over Tanganyikasøen, der er Afrikas dybeste indsø. Og det seneste år er et hospitalscenter i byen Baraka blevet bygget.

I Albanien styrkes arbejdet med børne- og ungdomsklubber og menighedsdannelse ved at kirkelederen Dena Grillo Fortuzi, nu er færdig med hendes teologisk uddannelse, så hun kan lede Brødrekirken, som hun har været ansat i siden 2019.

På Vestbredden drives et skolehjem for børn og unge med psykiske handicap. Også her gøres et stort og opsøgende arbejde, fortalte Arngeir Langås.


Flot årsregnskab og egenkapital

BDM har i 2021 fire missionærer udsendt og sender i september yderligere to af sted. På generalforsamlingen blev der fremlagt et flot årsregnskab for 2021. Den samlede indtægt er på 8,5 millioner kroner - en stigning på ca. 1,3 millioner i forhold til året før. Brødrekirkerne i Tanzania og DR Congo har modtaget mindst en tredjedel mere støtte i 2021 end i 2020. Egenkapitalen ender på 7.5 millioner kroner.


Artiklen er skrevet i samarbejde med Brødremenighedens Danske Mission (BDM). Læs mere på www.bdm-dk.dk.

ความคิดเห็น


bottom of page