top of page

3.500 udlændinge søgte asyl i Danmark i 2017

Nedgangen på asylområdet gælder både det samlede antal udlændinge, der søger asyl (bruttotallet), og antallet af asylansøgere, der får deres sag behandlet i Danmark (nettotallet). Nogle asylansøgere har i forvejen søgt asyl i et andet land, og de bliver som udgangspunkt sendt tilbage til det land, hvor de først har søgt asyl i henhold til bestemmelserne i Dublin-forordningen.

Antallet af nye asylansøgere (bruttotallet) faldt fra 6.266 i 2016 til 3.500 i 2017. I rekordåret 2015 søgte 21.316 udlændinge asyl i Danmark.

Antallet af asylansøgere, der fik deres sag behandlet i Danmark (nettotallet), faldt fra 12.722 i 2016 til 2.390 i 2017, og nettotallet for 2017 er det laveste siden 2009.

Færre får asyl

Ligeledes er antallet af asylansøgere, der får opholdstilladelse faldet – fra 7.493 i 2016 til 2.750 i 2016. Det er det laveste antal siden 2013.

Udlændingestatistik fra Udlændinge- og Integrationsministeriet viser videre, at anerkendelsesprocenten i asylsager er faldet fra 72 % i 2016 til 36 % i 2017 – altså en halvering. Anerkendelsesprocenten viser andelen af asylansøgerne, der får opholdstilladelse ved behandlingen af deres sag i Udlændingestyrelsen (1. instans). Asylansøgere, der får afslag, får i næste instans deres sag behandlet i Flygtningenævnet.

I 2015-2017 stadfæstede Flygtningenævnet omkring 80 % af de afslag, der var givet i Udlændingestyrelsen, mens der blev givet opholdstilladelse til hver femte asylansøger.

Hver fjerde asylansøger er fra Syrien

Hver fjerde nye asylansøger i 2017 kom fra Syrien, som siden marts 2011 har været hærget af en meget blodig borgerkrigs, der har drevet adskillige millioner mennesker på flugt.

Der kommer næstflest asylansøgere fra henholdsvis Eritrea og Marokko, der hver tegner sig for omkring 10 % af de nye asylansøgerne. Næsten to tredjedele af de marokkanske asylansøgere er uledsagede mindreårige flygtningebørn.

Commenti


bottom of page