top of page

68,5 millioner mennesker på flugt: Antallet af fordrevne sætter rekord for femte år i træk

I løbet af 2017 steg det samlede antal flygtninge, internt fordrevne personer og asylansøgere på verdensplan med næsten tre millioner til i alt 68,5 millioner mennesker. Det viser den nye årsstatistik fra FN’s Flygtningehøjkommissariat (UNHCR), ”Global Trends. Forced displacement in 2017”.

Det er femte år i træk, at antallet af fordrevne sætter rekord – og dermed kaster en dyster skygge over markeringen af markeringen af FN’s Verdensdag for Flygtninge den 20. juni. 40 millioner af de fordrevne befinder sig som internt fordrevne personer i deres eget hjemland, mens over 28 millioner er flygtet til et andet land. Til sammenligning søgte 3.500 udlændinge asyl i Danmark i 2017.

I alt blev 16,2 millioner mennesker fordrevet fra deres hjem i løbet af 2017. Nogle blev det for første gang, andre blev fordrevet igen efter at være vendt tilbage til deres oprindelige hjem. Det betyder, at der i gennemsnit blev fordrevet 44.500 mennesker i 2017.

Den gode nyhed er, at flere millioner flygtninge og internt fordrevne sidste år var i stand til at vende tilbage, og derfor steg det samlede antal flygtninge, internt fordrevne personer og asylansøgere netto kun med knap tre millioner mennesker.

Mange fordrevne fra DR Congo, Sydsudan og Myanmar

Global Trends-rapporten fra FN’s Flygtningehøjkommissariat (UNHCR) viser, at det blandt andet er konflikterne i Den Demokratiske Republik Congo (DR Congo) og Sydsudan og forfølgelsen af rohingya-muslimer i Myanmar, der bidrager til stigningen i antallet af fordrevne personer på verdensplan.

40 millioner internt fordrevne personer

40 millioner af de mennesker, der har været nødt til at forlade deres eget hjem, befinder sig som internt fordrevne personer inden for deres hjemlands grænser. Det er et lille fald fra 40,3 millioner internt fordrevne personer ved udgangen af 2016.

Ved udgangen af 2017 var der 7,7 millioner internt fordrevne personer i Colombia, 6,2 millioner i Syrien og næsten 4,4 millioner i DR Congo.

Over 28 millioner er flygtet til et andet land

25,4 millioner mennesker opholdt sig ved udgangen af 2017 som flygtninge uden for deres hjemland. Det er 2,9 millioner flere end året før, og det den største stigning, UNHCR har set i løbet af et enkelt år.

Af de 25,4 millioner flygtninge er 5,4 millioner palæstinensere, som FN’s hjælpeorganisation for palæstinensiske flygtninge i Mellemøsten (UNRWA) har ansvar for.

Af de resterende 20 millioner, som UNHCR har ansvar for, kommer to tredjedele fra: Syrien, Afghanistan, Sydsudan, Myanmar og Somalia. En afslutning af konflikterne i et eller flere af disse fem lande vil dermed i markant omfang kunne påvirke flygtningebilledet på globalt plan.

Herudover har 3,1 millioner flygtninge søgt asyl i et andet land, hvor de afventer udfaldet af deres asylsag. Det er en stigning på ca. 300.000 asylansøgere siden 2016.

Til sammenligning søgte 3.500 udlændinge asyl i Danmark i 2017. Det er et fald på 44 % fra 2016, hvor der kom 6.266 nye asylansøgere til Danmark.

85 % af flygtningene befinder sig i udviklingslande

Rapporten viser, at 85 % af flygtningene opholder sig i udviklingslande, hvoraf mange er desperat fattige og kun får begrænset støtte til at tage sig af flygtningene. Fire ud af fem flygtninge befinder i nabolande til det land, de er flygtet fra.

Færre FN-flygtninge bliver genbosat i andre lande

UNHCR oplyser, at i alt 102.800 flygtninge blev genbosat i 2017. Det er et fald på 46 % i forhold til 2016. De genbosatte flygtninge er mennesker, der typisk har opholdt sig i en flygtningelejr i en periode.

FN-flygtningene bliver i Danmark også kaldt kvoteflygtninge, da der i flere år var en bestemmelse om, at Danmark i løbet af en treårig periode skulle modtage 1.500 kvoteflygtninge – hvilket vil sige i gennemsnit 500 om året. Denne bestemmelse blev afskaffet af et flertal i Folketinget, og i 2017 modtog Danmark kun 5 kvoteflygtninge. Disse personer havde fået opholdstilladelse før 2017, men kom først til landet sidste år.

UNHCR’s Global Trends-rapporten bygger på data, der er indsamlet af UNHCR, regeringer og andre partnere.

Læs mere

3.500 udlændinge søgte asyl i Danmark i 2017, Sameksistens.dk, 24-01-2018

Comments


bottom of page