top of page

Advarsel mod tvangsoversættelser

En eventuel lov om tvangsoversættelse af prædikener vil kalde på modstand i alle religiøse kredse og snarere fremkalde radikalisering end bekæmpe den.Socialdemokratiet gik til valg på et løfte om at udenlandske trossamfund skulle oversætte deres religiøse prædikener. Hensigten skulle angiveligt være på den måde at imødegå islamister og radikalisering. Loven er endnu ikke vedtaget, men med den nye kirkeminister, Ane Halsboe-Jørgensen er problemet igen blevet aktuelt, og ministeren siger da også at hun er i gang med at grave sig ned i sagen.

Flere har udtalt sig negativt om lovforslaget, heriblandt Mikael Wandt Laursen, der er generalsekretær i Frikirkenet, i Kristeligt Dagblad den 28. august.

Det er i det hele taget værd at undersøge om man ved tvangsoversættelser af religiøse prædikener kan vinde den erklærede kamp mod ”islamister og radikalisering.” Tanken må være at når læseren af disse religiøse prædikener ikke finder noget, han kan tolke som islamistisk eller radikalisering, er teksten ok.


Forsøg på censur

Samtidig kan man ikke se bort fra at der her er et forsøg på censur. Men censur kan ikke indføres her i landet, uden at Grundloven bliver brudt, og vi hylder jo også dagligt ytringsfriheden. Hvad skal vi så stille op, hvis læseren finder at en tekst er islamistisk eller radikaliseret, men ikke kan gøre noget ved den?

Kristeligt Dagblad bringer indirekte dagen før, den 27. august, sjovt nok selv løsningen, og dertil en meget bedre løsning, end en lov om tvangsoversættelser:

I sin artikel om Islamisk-Kristent Centers 25-års jubilæum skriver Malene Fenger-Grøndahl om de tre grupper der ”starter op i regi af Center for Sameksistens i København.”


Hjælp til sårbare unge og familier

Det drejer sig for det første om en gruppe med ”unge kriminelle eller tidligere kriminelle” der gerne vil ud af bandemiljøer og kriminalitet. For det andet er det en gruppe ”for familier med børn, der er i risiko for at blive radikaliseret eller ende i kriminalitet.” Endelig er det ”en dialoggruppe om islam og kristendom.”

Det vil være en god idé at følge med i sådan et center, der har fokus på projekter, hvor kristne og muslimer arbejder for at skabe bedre sociale forhold sammen med sårbare unge og familier.

I Islamisk-Kristent Centers 25 år har der vist sig gode resultater.


Ligeværdig sameksistens

Desværre har samfundets magthavere, både regering og Folketingets flertal afsløret en tydelig mangel på viden om vores minoriteters holdninger. Måske har de været ligeglade med dem? Her har Islamisk-Kristent Center, nu kaldet Center for Sameksistens vist vejen gennem ligeværdig dialog, så danske muslimer for en gangs skyld ikke behøver føle sig udsat for hån, spot og latterliggørelse, der jo kun kalder på vrede og raseri.

Ved at gribe sagen an, så minoriteter og majoriteten er ligeværdige i deres integritet, erkender man at radikalisering kan blive et problem, samtidig med at man arbejder realistisk på at bekæmpe den.


Tvangsoversættelse fremkalder radikalisering

I disse alvorlige etiske sager bliver vi nødt til at erkende at der er forskel på hvor mange vi er og hvert enkelt menneskes værdi. Ingen majoritet kan tillade sig at nedgøre nogen, blot fordi han eller hun tilhører en minoritet.

En eventuel lov om tvangsoversættelser vil kalde på modstand i alle religiøse kredse og snarere fremkalde radikalisering end bekæmpe den.

Man kan kun være enig i at idealet må være Gudhengivenhed, der inkluderer næstekærlighed. Derfor er tvang ikke nogen vej, heller ikke her i landet, hvor vi både værdsætter tale- og trosfrihed.

Comments


bottom of page