top of page

Afslag på statsborgerskab kan give bagslag

Fremadstormende unge risikerer at miste modet, når de afvises som danske statsborgere, blot fordi de har lavet en lille fejl en gang. Selv betingede domme betyder, at de aldrig kan blive statsborgere og derfor er stemplet som kriminelle.


Når afslaget kommer lige efter besked om optagelse, er det – som én udtrykte det – som at få annulleret det mål, man lige har scoret. Foto: Pixabay


I disse dage tikker afslagene ind i e-boks hos personer, der ellers havde fået lovning på optagelse i ”lovforslag om indfødsrets meddelelse”, som fremsættes i Folketinget i dag.

Men kun en uges varsel har den socialdemokratiske regering som led i sine endeløse stramninger på udlændingeområdet indgået en aftale med Venstre, Konservative og Liberal Alliance om, at personer med selv en betinget dom ”fremover udelukkes fra at blive dansk statsborger”.

Aftalen rammer de ansøgere, der på et eller andet tidspunkt i deres liv har begået en mindre forseelse som fx at skrive graffiti på en væg. Noget, enhver kunne finde på i sine vilde teenageår. Og en meget mindre overtrædelse end dem, flere folketingspolitikere er kommet i vælten for.


10 procent er udelukket fra at stemme

At aftalen er uigennemtænkt og uintelligent står klart for de fleste. Hvorfor skal mennesker, som har boet i Danmark i 10, 20, 30 år ikke have lov til at blive danske statsborgere og tage et medansvar for landet ved fx at kunne stemme ved folketingsvalg?

Faktisk er hele 10 procent af befolkningen i Danmark udelukket fra at stemme, fordi de ikke er danske statsborgere. Man kan mistænke aftaleparterne for at holde flygtninge og indvandrere ud i strakt arm så længe som muligt, for at de ikke skal komme til stemmeurnerne og stemme dem ud af Folketinget!


Søg om dispensation!

Aftalen er ikke en lov, men blot en aftale. Godt nok mellem et flertal af folketingsmedlemmer, men stadig kun et sæt regler, der kan søges dispensation for. Og det kan der til indfødsretsudvalget, der godt nok består af de selvsamme politikere som har indgået aftalen. Men mon ikke der er et par fornuftige mennesker imellem?

Når en person ikke kan få statsborgerskab, går det også ud over vedkommendes børn. Så er de pludselig statsløse. Tak til ”børnenes statsminister”!

Heldigvis kan man søge igen på børnenes vegne, så de ikke skal vokse op som andenrangsborgere.


Uden kontakt til vælgerne

Men hele processen er tung og besværlig. Det er som om Socialdemokratiet har mistet kontakten til befolkningen – flere og flere af partiets borgmestre, byrødder og lokalpolitikere protesterer.

Partiet svigter sine egne historiske rødder. Hvor er omsorgen for de svage? Hvor er retfærdigheden for de udsatte? Hvor er menneskeret, ligeværd og næstekærlighed blevet af?

Lige nu konstrueres den ene vejspærring efter den anden for at vores nytilkomne ikke skal blive en del af det fælles ”vi”. Den sammenhængskraft politikerne hele tiden taler om, den integrationsproces, de hele tiden efterlyser, den skyder de fuldstændig i sænk med en aftale som denne.


Unge mister motivationen

Unge, der stræber efter at uddanne sig, arbejde og bidrage til det danske samfund har så sandelig fået en kæp i hjulet. Kvinder og mænd, der har betalt i dyre domme for prøver og ansøgninger, og brugt masser af tid og energi på at lære dansk sprog og kultur at kende, er nu bombet tilbage til stenalderen.

Og når afslaget kommer efter, man lige havde modtaget den glædelige nyhed om, at man var optaget på listen til folketingsbeslutningen, så er det – som én udtrykte det – som at få annulleret det mål, man lige har scoret.

Vi kan ikke bebrejde dem, hvis de mister modet og må kæmpe med bitterhed imod systemet. De er jo i realiteten stemplet som kriminelle på livstid, blot fordi fire folketingspartier følger det højresving, Danmark er inde i øjeblikket.

Afslaget har givet bagslag. Ikke bare for dem, men for hele samfundet.

Comments


bottom of page