top of page

Alle skal have lige adgang til kunst og kultur

Fire nye modelprojekter modtager i alt 5 millioner kroner fra Slots- og Kulturstyrelsens Pulje til kunst og kultur i udsatte boligområder i 2022.


Projektet ”KulturKarrusel” i Finlandsparken i Vejle er et af de projekter, der tidligere har fået støtte fra Pulje til kunst og kultur i udsatte boligområder. Foto: Julie Blicher Trojaborg, BLIK.


Slots- og Kulturstyrelsen uddeler igen i år midler fra Pulje til kunst og kultur i udsatte boligområder. Puljen støtter fællesskaber inden for kunst- og kultur og bygger på partnerskaber mellem boligsociale aktører og kunst- og kulturaktører.

Fire projekter har modtaget støtte fra Pulje til kunst og kultur i udsatte boligområder 2022, oplyser Slots- og Kulturstyrelsen i en pressemeddelelse.


Kunst, livschancer og børnedemokrati

Det drejer sig blandt andet om projektet ”Kunst og livschancer – identitet, selvværd og inklusion” i to udsatte boligområder i Viborg. Projektet bygger på partnerskab mellem lokale boligforeninger, samtidskunstnere samt Skovgaardmuseet i Viborg.

I Aarhus har projektet ”Byg det op: Børnedemokrati” på den nye pædagogisk ledede legeplads Oasen i Bispehaven modtaget støtte.


Samskabelse og madlavning

Samtidig modtager to projekter i københavnsområdet støtte. Det gælder projektet ”49 Åbne døre” i Fuglekvarteret i København NV, som bygger på samskabelse mellem lokale beboere og kunstnere af lokale, offentlige kunstværker.

Det andet projekt i København, som modtager støtte er ”Dit og mit køkken”, der finder sted i Tingbjerg. Projektet undersøger madkultur og vil gennem samskabelsesmetoder etablere et madlaboratorium i Tingbjerg i partnerskab med blandt andet Restaurant- og kokkeskolen samt Diabetesforeningen.


Modvirker ulighed

- De fire nye projekter har et højt ambitionsniveau for at styrke inklusion, kulturel deltagelse og beboerdemokrati i de udsatte boligområder i Viborg, Aarhus og København, udtaler teamleder Lotte Bjerre Kristoffersen, Slots- og Kulturstyrelsen.

- Samtidig bringer projekterne nye partnerskaber med sig, og vi ser, at der i mange projekter er et fokus på at adressere det store problem med ulighed i brug af og adgang til kunst- og kulturinstitutioner.

I perioden fra 2019 til 2022 har i alt 15 projekter modtaget støtte fra Pulje til kunst og kultur i udsatte boligområder.

Comentários


bottom of page