top of page

Analyse: To ud af tre unge er bange for at vælge forkert i livet

To ud af tre danske unge frygter, at de vælger forkert i livet. En analyse fra Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) viser, at unge enten i meget høj grad, i høj grad eller i nogen grad er bange for at vælge forkert. Analysen trækker på en spørgeskemaundersøgelse, som Epinion har foretaget blandt 1.500 repræsentativt udvalgte unge.

Frygten for at vælge forkert er størst blandt kvinderne, de ledige og de helt unge grundskole- og gymnasieelever.

Spørgeskemaundersøgelsen suppleres af fokusgruppe- og enkeltinterview, hvor de deltagende unge har skullet udvælge, reflektere, prioritere og diskutere unges udfordringer anno 2019.

I de kvalitative interviews nævner de unge flere årsager til frygten for at vælge forkert: Nogle peger på de utallige valgmuligheder, man har som ung, mens andre føler, at valgene er endegyldige. En del relaterer frygten til de reformer, der har været af uddannelsessystemet såsom uddannelsesloft, folkeskole-, gymnasie- og fremdriftsreformer. Reformerne har skærpet kravene og indsnævret valgfriheden, hvilket har givet nogle af de unge en følelse af at have færre muligheder og mindre plads til fejltrin.

– Samlet set sender de et problematisk signal til ungdommen om, at man ikke må vælge forkert eller lave fejltrin i uddannelsessystemet. Det skaber en ungdomsgeneration, der i stigende grad er presset og som mistrives, siger Chris Preuss, formand for DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd.

Præstations- og perfekthedskultur bliver af de unge i analysens fokusgruppe- og enkeltinterview udpeget som årsagen til stigningen i unge, der mistrives og som den største udfordring i ungdomslivet. De unge fremhæver i interviewene følelsen af at skulle præstere i alle livets arenaer fx i forhold til venner, familie, fritidsaktiviteter, sociale medier, udseende samt især uddannelse og arbejde.

Analysen fra DUF peger også på, at de unge betoner vægten af nære menneskelige relationer. Familie, partner og venner ligger alle højt, når unge skal vælge, hvad der har betydning for, om de har et godt liv.

Menneskelige relationers betydning for det gode ungdomsliv kan også ses i unges holdninger til sociale medier. Cirka 77 procent af de unge vil hellere være sammen med deres venner i virkeligheden end virtuelt.

Comments


bottom of page