top of page

Antallet af asylansøgere lå sidste år på samme lave niveau som i 2017

I de seneste par år er der i gennemsnit kommet omkring 300 nye asylansøgere til Danmark om måneden. Sådan har det været i både 2017 og 2018. Sidste år søgte 3.523 udlændinge asyl her i landet – sammenlignet med 21.316 asylsøgere i 2015.

Nedgangen i det samlede antal asylansøgere (bruttotallet) smitter også af på det antal personer, som får deres asylansøgning behandlet i Danmark (nettotallet). Nogle asylansøgere har nemlig på rejsen til Danmark allerede søgt asyl i et andet EU-land, og de bliver som udgangspunkt sendt tilbage til det land, hvor de først har søgt asyl. Det sker i henhold til Dublin-forordningen. Nettotallet af asylansøgere lå i 2017 og 2018 på henholdsvis 2.411 og 2.571 personer – sammenlignet med 12.722 personer i 2016.

Færre får asyl

De foreløbige tal fra Udlændingestyrelsen viser også, at færre udlændinge får asyl i Danmark. I 2018 fik 1.652 asyl her i landet – sammenlignet med 2.750 i 2017, 7.493 i 2016 og 10.849 i 2015.

Anerkendelsesprocenten i asylsager lå i 2018 på 56 % – sammenlignet med 36 % i 2017 og 72 % i 2016. Anerkendelsesprocenten viser andelen af asylansøgerne, der får opholdstilladelse ved behandlingen af deres sag i Udlændingestyrelsen (1. instans). Asylansøgere, der får afslag her, får i næste instans deres sag behandlet i Flygtningenævnet.

I 2015-2017 stadfæstede Flygtningenævnet omkring 80 % af de afslag, der blev givet i Udlændingestyrelsen.

Andelen af uledsagede mindreårige flygtningebørn er faldet

Der var 247 uledsagede mindreårige flygtningebørn blandt de nye asylansøgere i 2018. Det svarer til 7 % af det samlede antal asylansøgere.

Det betyder, at der i de seneste år er sket et fald i både antallet og andelen af uledsagede mindreårige flygtningebørn. I 2017 udgjorde godt 13 % af det samlede antal asylansøgere, og i 2016 var andelen oppe på næsten 19 %.

30 % af de uledsagede mindreårige flygtningebørn kommer fra Marokko, mens godt 10 % er fra Algeriet.

Markant stigning i asylansøgere fra Georgien i 2018

Blandt det samlede antal nye asylansøgere i 2018 kom 19 % fra Eritrea, 17 % fra Syrien og 11 % fra Georgien. Det er ikke nyt, at de fleste asylansøgere kommer fra Eritrea og Syrien. Derimod er der tale om en markant stigning i antallet af asylansøgere fra Georgien – fra 76 i 2017 til 396 i 2018.

De mange georgiske asylansøgere førte til, at Udlændingestyrelsen i november føjede Georgien til listen over såkaldte ÅGH-lande (ÅGH er en forkortelse for Åbenbart Grundløs Haster). Asylansøgere fra disse lande behandles i en særlig hasteprocedure, ÅGH-proceduren, fordi der er en formodning om, at ansøgningen kan afslås som åbenbart grundløs. Læs mere om asylprocedurenher.

Ved behandling af en sag i ÅGH-proceduren udfylder ansøgeren ikke et asylansøgningsskema og kommer særligt hurtigt til samtale hos Udlændingestyrelsen. Dansk Flygtningehjælp skal afgive en udtalelse i sagen, efter at Flygtningehjælpen også har haft en samtale med ansøgeren. Hvis Dansk Flygtningehjælp er enig med Udlændingestyrelsen, vil der særligt hurtigt blive givet afslag på asyl. Der er ikke klageadgang til Flygtningenævnet.

Læs mere

3.500 udlændinge søgte asyl i Danmark i 2017, Sameksistens.dk, 19-06-2018

De seneste tal på udlændingeområdet (statistik), Ny i Danmark, 23-01-2019

Comments


bottom of page