top of page

Antallet af nye asylansøgere ligger lavt

I årets første ni måneder har 2.608 udlændinge søgt asyl i Danmark i år, viser den seneste udlændingestatistik fra Udlændinge- og Integrationsministeriet. De største grupper er flygtninge fra Syrien og Eritrea. Hver tredje af de nyankomne asylansøgere kommer fra et af de lande.

Asylansøgerne fra Syrien er mennesker, der flygter fra de blodige konflikter i Syrien mellem regeringshæren og forskellige oprørsgrupper. Borgerkrigen har nu varet i mere end syv år.

Mange af asylansøgerne fra Eritrea er flygtet, fordi de nægter at gøre militærtjeneste, eller fordi de har kritiseret regeringen og derfor frygter at blive fængslet eller dræbt, hvis de vender tilbage til deres hjemland.

Hver tredje mindreårige asylansøger er fra Marokko

Der er i årets første ni måneder kommet 182 uledsagede mindreårige flygtningebørn til Danmark. Det svarer til 7 % af de nyankomne asylansøgere – og en langt lavere andel end i de foregående år. I 2016 udgjorde uledsagede mindreårige flygtningebørn 19 % af det samlede antal asylansøgere, og sidste år udgjorde de 13 % af alle nye asylansøgere.

Over en tredjedel af de uledsagede mindreårige flygtningebørn er fra Marokko.

1.175 flygtninge har fået opholdstilladelse

Det fremgår videre af udlændingestatistikken, at 1.175 personer har fået opholdstilladelse i Danmark i de tre første kvartaler af 2018.

Udlændingestatistikken viser, at anerkendelsesprocenten i asylsager i den periode ligger på 60 % – mod et gennemsnit på 36 % i 2017 og 72 % i 2016. Anerkendelsesprocenten viser andelen af asylansøgerne, der får ophold, når deres sag behandles i Udlændingestyrelsen (1. instans). Asylansøgere, der får afslag, får i næste instans deres sag behandlet i Flygtningenævnet.

I de seneste år (2015-2017) har Flygtningenævnet stadfæstet omkring 80 % af de afslag, der var givet i Udlændingestyrelsen, mens der blev givet opholdstilladelse til hver femte asylansøger.

Læs mere

3.500 udlændinge søgte asyl i Danmark i 2017, Sameksistens.dk, 19-06-2018

Seneste tal på udlændingeområdet, Udlændingestyrelsen, 25-10-2018

Comments


bottom of page