top of page

Appel til en regering, der pludselig er blevet human

Regeringen har gennemgået et nyt paradigmeskifte efter flygtningestrømmen fra Ukraine. Lad det nu komme øvrige flygtninge til gode, og giv danske mødre i syriske lejre deres statsborgerskab tilbage.


Fire danske kvinder i Syrien fik frataget deres danske pas. Foto: Unsplash


Af Johannes Pedersen


Midt i en mørk tid er det glædeligt at se, hvordan alle nu omsider igen har indset, at medmenneskelighed har skubbet de tragiske følger af Socialdemokratiets paradigmeskift på indvandrerområdet ned i et afgrundsdybt hul. Pludselig kan alle politikere og andre mørkemænd se, hvorfor vi skal tage mod flygtninge fra Ukraine.

Hvor anderledes reagerer vi nu på at være humane overfor forfulgte og helt uskyldige mennesker, som så meningsløst er blevet ofre for Putins paranoide handlinger. Anderledes i forhold til, hvordan vi har behandlet syriske, somaliske og andre flygtninge fra fremmede himmelstrøg.


Regeringens nye paradigmeskift

Endnu sidder der mange flygtninge under kummerlige og for Danmark helt uværdige forhold i flygtningecentre her i landet og venter på en for dem altafgørende kendelse om deres mulige fremtid i Danmark. Eller måske går kendelsen dem i mod, og de bliver i værste fald udvist til et land, hvor en despotisk leder står parat til at genoptage den tortur af sine ofre, som de oprindeligt flygtede fra.

Et fromt ønske er, at regeringens nye paradigmeskift må få afsmittende virkning, så også denne gruppe af flygtninge nu må nyde godt af den nye situation.

En flygtning er et menneske i nød uanset hudfarve, etnicitet og køn!


Fratog fire kvinder deres danske pas

En lille gruppe danskere på fem børn under 7 år og fire kvinder, som i særlig grad kom i klemme, som en direkte følge af had-stemningen mod indvandrerne. Det drejer sig om fire danske kvinder, som regeringen personificeret ved integrationsminister Matias Tesfaye, i 2021 fratog det danske pas.

Det drejer sig om fire danske kvinder, som sammen med deres i alt fem børn under 7 år, sidder tilbage i den rædselsfulde Al-Rojs fangelejr i Syrien, efter at regeringen sidste år stærkt presset valgte at hjemtage tre kvinder og deres 14 børn i oktober måned.

En af de fire kvinder, en mor til 2 af børnene har anlagt retssag mod den danske stat med påstand om, at hun skal generhverve sit danske statsborgerskab. De fem børn er under alle omstændigheder danske statsborgere.


Hvorfor vente på domsafsigelsen?

Den 28. marts afsiger Østre Landsret dom i sagen. Hvis kvinden vinder, vil sagen sikkert få afsmittende virkning på retssager, som to af de øvrige tre kvinder har anlagt mod den danske stat.

Men hvorfor vente på domsafsigelsen?? Den danske regering har endnu en sidste chance for selv at handle og i allersidste minut tilbagekalde den horrible afgørelse om at fratage kvinden sit danske statsborgerskab.

Herved undgår Danmark igen at skulle sige undskyld til danske børn, som vi har behandlet inhumant for noget, som deres mødre – måske – har gjort, og Mette Frederiksen og Mattias Tesfaye viser deres genfundne humane side på troværdig vis.

Comments


bottom of page