top of page

Arbejdet for trosfrihed og trosbaseret udvikling er underfinansieret

Interessen for bevillinger til kirkeligt udviklingssamarbejde er stærkt stigende. Det samme gælder projekter med fokus på tros- og religionsfrihed. Men Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde, der administrerer puljemidler fra Udenrigsministeriet, kan kun honorere under halvdelen af ansøgningerne.Missionær og projektleder Knud Elmo Knudsen fra Brødremenighedens Danske Mission bliver budt velkommen af børn i Moba ved Tanganyikasøen i DR Congo. Foto: Samuel André.


Flere og flere danskere bakker op om udviklingssamarbejdet - det som før blev kaldt ulandsbistanden. En undersøgelse fra Danida viser en stigning i danskernes engagement fra 57 til 63 procent på blot et år.

Opbakningen viser sig tydeligt i de danske civilsamfundsorganisationer, der søger om projektbevillinger hos Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde (CKU). De ansøgte beløb er dobbelt så store som det, CKU har penge fra Danida til at bevilge. Ud af de ansøgte 22 mio. kr. kan CKU kun bevilge 11,5 mio. kr.


Ansøgningsmængden er en positiv påmindelse

Den store interesse er først og fremmest glædelig. Men også en påmindelse om anbefalingen fra CKU og Globalt Fokus om at øge støtten til danske civilsamfundsorganisationer, så den udgør 25 procent af udviklingsbistanden. Helt konkret opfordrer CKU til at opjustere beløbet til CKU-puljen og det åbne ”ToRF-vindue” for ansøgninger til projekter, der fremmer tros- og religionsfrihed:

- Det er fantastisk at læse om alle de mange gode projekter, som danske civilsamfundsorganisationer søsætter sammen med lokale partnere i syd. Det demonstrerer det folkelige engagement, som efterlyses af Udenrigsministeriet, og som Danidas undersøgelse viser er i vækst. Derfor vil jeg opfordre Udenrigsministeriet til at øge puljerne, så vi kan støtte mange flere projekter, udtaler Peter Blum Samuelsen, sekretariatschef for CKU, og fortsætter:

- Danskerne er i forvejen verdensmestre i frivilligt engagement. Yderligere støtte vil inspirere mange flere til solidaritet med verden ved at engagere sig i civilsamfundsorganisationernes omkostningseffektive udviklingssamarbejde.


Fremmer børns og kvinders rettigheder

Kirkelige civilsamfundsorganisationer har søgt om i alt kr. 7,3 mio. kr. til projekter, der bl.a. sikrer børns og kvinders rettigheder og modvirker vold, udnyttelse, kønslemlæstelse og børneægteskaber i Kenya, Nepal og Nicaragua. Andre danske civilsamfundsorganisationer har tilsammen søgt om 15,5 mio. kr. til projekter, der sikrer tros- og religionsfrihed og frisætter kvinder fra undertrykkelse og diskrimination i bl.a. Marokko, Libanon og Egypten.

Bevillingsprocessen er i fuld gang, men der er ikke penge til at bevilge støtte til alle de støtteværdige projekter. Selv om de er gode og vil gøre en positiv forskel for tusindvis af mennesker.

- De mange ansøgninger viser danskernes solidaritet med resten af verden. Civilsamfundsorganisationerne lægger mange kræfter i projekterne, der involverer tusindvis af ildsjæle både her og i syd. Deres motivation kan vi fremme ved at bevilge støtte til flere projekter. Og det kan vi kun gøre, hvis vi har flere midler at gøre godt med, slutter Peter Blum Samuelsen.

Comments


bottom of page