top of page

Argumenter mod DF’s generaliseringer om muslimer

Af Svend Løbner, redaktør

DF-politikere kalder muslimer for ”uintegrerbare”. Smag lige på ordet og mærk, hvor håbløst det lyder. Det er det værste ved partiet: Pessimismen. Dernæst manglen på nuancer. Og sidst – men ikke mindst – manglende bud på konstruktive løsninger.

De tre dele hænger sammen. Hvis man ikke tror på sine medmennesker, er det nemt at generalisere i sort-hvide stereotypier, og så har man ikke noget incitament til at se muligheder og arbejde på løsninger.

Helt galt går det, når man ikke holder sig til fakta og kommer med usandfærdige generaliseringer. Når man stempler muslimer eller hvilken som helst anden folkegruppe for at være ophav til diverse problemer kan det simpelthen ikke være sandt. Mennesker er forskellige. Og hvis der fx er kriminelle imellem, har vi allerede et retssystem til at tage sig af dem.

Her har jeg samlet typiske påstande fra Dansk Folkeparti. I Fyns Amts Avis 7. november 2019 var DF’s lokalpolitikerne Dorthe Ullemose og Marianne Mix så venlige at levere dem på stribe:

Mener muslimer, at det danske folkestyre skal underkaste sig islam? Det gør yderst få, og de gør det mod bedre vidende. For Koranen opfordrer til at indordne sig under ”dem, der har myndighed iblandt jer” (kapitel 4, vers 59), dvs. de verdslige, folkevalgte myndigheder.

Kræver muslimer særregler hele tiden? Nej, de følger deres egne spiseregler, men da de er så mange, indretter danske fødevareproducenter sig ofte efter dem af kommercielle hensyn. I øvrigt har jøder også særlige spiseregler.

Nægter de at holde deres religion indenfor hjemmets fire vægge? Ja, og hvorfor skulle de ikke det. Folkekirken bimler jo med kirkeklokker i ny og næ, og både kristne og hinduer står på gader og stræder og uddeler pamfletter. Sammen med telefonsælgere og såkaldte ngo-face’re i almindelighed.

Opfører de sig som herrefolk ”uden nogen form for ydmyghed”? Nej, det er direkte løgn.

Fylder de i kriminalstatistikkerne? Der er en lille overvægt, 1,6 procent flygtningemænd mod 1,4 procent af etnisk danske mænd (2016), men det er en del af integrationsprocessen. Se blot på de første generationer af irsk-katolske indvandrere i England eller på den sicilianske mafia i USA. Forskellen mellem tilkommende og fastboende bliver udlignet efter hånden.

Muslimers syn på kvinder? Well, metoo-bevægelsen viser, at nedladenhed og overgreb mod kvinder er et globalt fænomen. Men også blandt muslimer. Her kan man jo gå i direkte dialog med Koranens ord om ligestilling: ”Visselig, Jeg lader ikke belønningen for nogen af jeres anstrengelser gå tabt, om det så er en mands eller en kvindes.” (kapitel 3:195).

Om manden bestemmer over kvinden? Så skulle vi smide alle kristne ud også. For apostlen Paulus skriver, at kvinden skal underordne sig manden (Efeserbrevet 5:22). Men det fortolker vi os ud af. Og det gør muslimer også. Men der er lang vej til fuld ligestilling for os alle. Hvorfor får kvinder ikke sammen løn som mænd i det danske samfund? Her er noget at kæmpe for, DF!

Om Koranen står over dansk lovgivning? Så skal vi hive Apostlenes Gerninger ud af Det Nye Testamente. For her siger apostlen Peter: ”Man bør adlyde Gud mere end mennesker!” (Kapitel 5:29). Det handler naturligvis om religionen som etisk grundlag for et menneskes liv; ikke om denne og hin religiøse vejledning (sharia betyder vej) står over et lands love.

Er de alene ansvarlige for vold, had, optøjer, bilbrande osv.? Jeg er så gammel, så jeg kan huske, da indbrud, blottere, voldtægter, mord og hærværk begået etnisk danske personer fyldte i medierne. Skulle de pludselig være ophørt? Nej, men nu fokuserer medierne – og politikere, der henter deres information om samfundet derfra – på kriminalitet begået af indvandrere, herunder muslimer.

Der er heldigvis en positiv udvikling med faldende kriminalitet. Og denne tendens slår stærkere igennem i de socialt udsatte boligområder, hvor der bor mange flygtninge, end på landsplan, skriver Ph.d. Hans Lassen, der forsker i emnet. Antallet af anmeldelser for kriminalitet i perioden 2013-2017 faldt således med 30 pct. i disse boligområder mod et fald på 12 pct. på landsplan.

Om muslimske mænd afholder deres koner fra arbejdsmarkedet? Her viser Integrationsministeriets Medborgerundersøgelse, at flere indvandrere end etniske danskere mener, at det er vigtigt, at ægtefællen har et arbejde. 89 pct. af indvandrerne svarer, at det enten meget vigtigt eller vigtigt, hvorimod det kun er 78 pct. af danskerne, der svarer det samme.

Om muslimske mænd ikke vil give hånd til kvinder? Jo, det gælder nogle af dem, men det skyldes respekt for det andet køn. Og her går majoritet og minoritet altså fuldstændig forbi hinanden. For etniske danskere er et håndtryk tegn på respekt, og for visse muslimer er et håndtryk at overskride den ærbødige afstand, der bør være mellem mand og kvinde indtil ægteskabet.

Om mænd og drenge har lov at kaste med sten efter politi og brandvæsen? Nej, selvfølgelig ikke. Det har ikke noget med muslimer at gøre. Det handler om kriminelle.

Om det er i orden at snyde og bedrage? Nej, det mener muslimer naturligvis ikke. Tvært imod opfordres de til retfærdighed på alle planer. Jeg betror gerne mine værdier til en muslim.

Men ja, der er kulturelle udfordringer. Der er muslimske mørkemænd, ligesom der er kristne og politiske mørkemænd M/K. De skal konfronteres. Ikke fordi de er muslimer eller kristne, men fordi de opdeler verden i dem og os, nedvurderer andre mennesker og hengiver sig til magtrusen.

Comments


bottom of page