top of page

Børn mistrives og mobbes under coronakrisen

Opdateret: 11. jan. 2021

Under coronakrisen har der været flere henvendelser om digital mobning, viser en analyse, Børns Vilkår har lavet på baggrund af over 1.300 rådgivningssamtaler.


Siden januar 2020 har der i alt været 1.369 samtaler om corona på BørneTelefonen. Henvendelserne har ændret karakter over tid. Hvor de især i starten omhandlede angst og bekymring for selve virussen og dens konsekvenser, fik de efter nedlukningen mere fokus på mistrivsel og den sociale isolation med familien.

Det skriver Børns Vilkår i en pressemeddelelse.


Flere oplever psykisk mistrivsel og mobning

I løbet af april handler en større del af de coronarelaterede samtaler om psykisk mistrivsel. Mange børn beskriver, at de har haft for meget tid til at tænke, og at det for eksempel har forstærket deres angst, spiseforstyrrelse eller depression.

Samtidig ses en stigning i antallet af samtaler om digital mobning. I perioden 1. januar til dagen før nedlukningen fortalte børn i 12 procent af alle samtaler om mobning, at den foregik digitalt. I perioden efter nedlukningen steg denne andel til 27 procent.


Forholdet til forældre og søskende fylder mest

Generelt har forholdet mellem børn og forældre fyldt så meget i samtalerne på BørneTelefonen, at emnet for første gang i flere år har slået kærlighed og forelskelse af førstepladsen som det emne, børn og unge hyppigst henvender sig om.

Mange børn har givet udtryk for, at det har været hårdt at være sammen med familien hele tiden, og at deres forældre har været pressede og sure. Børn, som i forvejen havde et anstrengt forhold til forældre og søskende, har oplevet, at det er blevet værre.

댓글


bottom of page