top of page

Børn skal have hjælp i skolens frirum

Nyt diplommodul ruster lærere og pædagoger til at forhindre negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter.Lærere og pædagoger får nu mulighed for at efteruddanne sig til at se faresignalerne og forebygge negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter, når de møder børn i skoler og fritidstilbud. Fra efteråret 2022 udbydes diplommodulet på fem af landets professionshøjskoler.

Regeringen har sammen med Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet afsat midler på finansloven til at dække en stor del af deltagerbetalingen til et særligt diplommodul for op mod 700 lærere og pædagoger i perioden 2022-2024.


Skal opspore symptomer

Et nyt diplommodul skal give lærere og pædagoger bedre redskaber til at opspore tidlige tegn og symptomer på negativ social kontrol. Lærere og pædagoger skal også klædes bedre på til at bidrage til, at børn og unge får den rette hjælp tidligt i forløbet. Og så skal der være fokus på samarbejdet med forældrene og, hvordan man tager de svære snakke.

De mest udsatte børn kan opleve, at skolen er det eneste sted, de kan få lov til at komme, fordi deres familier begrænser mulighederne for et frit ungdomsliv via fx kontrol og restriktioner i forhold til livsstil, fritidsaktiviteter, valg af ægtefælle/kæreste eller retten til at bestemme over egen krop.


En forebyggende indsats

Derfor har lærere og pædagoger en unik adgang til de børn og unge, der udsættes for negativ social kontrol, og de spiller en afgørende rolle den forebyggende indsats, skriver Udlændingeministeriet i en pressemeddelelse.

Modulet bygger på aktuel viden fra forsknings- og udviklingsarbejde og inddrager aktivt praksisviden og erfaringer fra de studerende. Både praktikere og centrale aktører, herunder Danmarks Lærerforening, BUPL og foreningen Sabaah, har været inddraget i udviklingsprocessen.

Diplommodulet udbydes på University College Lillebælt, VIA University College, Københavns Professionshøjskole, Absalon og UC Syd. Tilmelding sker via professionshøjskolernes hjemmesider.


Comments


bottom of page