top of page

Bedsteforældre kalder til høring om børn af fremmedkrigere

– Vi har været med til at bygge Danmark op, har en kærlighed til vores land og dets omdømme og et langt perspektiv. Lyt til os.

Sådan skriver foreningen Bedsteforældre for Asyl på deres hjemmeside. Anledningen er, at foreningens medlemmer uanset politisk holdning kræver asyl til de børnebørn, forældre og bedsteforældre der i dag opholder sig i de danske asylcentre.

– Vi finder det utilstedeligt at mennesker i nød skal være henvist til en flygtningelejr i årevis. Vi finder det uhensigtsmæssigt at opbevare folk i lejre, når de kunne være en del af arbejdsstyrken. Vi finder det uklogt at vende den tillid de har opsøgt Danmark med til en mistillid der i stedet kan gøre dem til fjender af vores land.

Nu går bedsteforældrene i brechen for de danske børn, der lige nu opholder som fanger sig på ubestemt tid i al-Hol-lejren i Syrien, fordi deres forældre har kæmpet for Islamisk Stat.

Bedsteforældre for Asyl kalder til høring om sagen på Christiansborg onsdag den 4. marts fra kl. 14. Oplægsholdere er bl.a.: advokat Knud Foldschack, repræsentant for familier i al-Hol-lejren, Eva Smith, professor i straffeproces samt en repræsentant fra Red Barnet.

Også Sveriges ambassadør Fredrik Jörgensen vil medvirke og fortælle, hvordan den svenske regering forholder sig til hjemtagelse af svenske statsborgere, især børn fra al-Hol-lejren.

Herefter er folketingsmedlemmer fra Udlændinge- og Integrationsudvalget inviteret til at redegøre for deres holdning til hjemtagelse af danske børn fra Syrien, samt om Børnekonventionen skal implementeres i dansk lovgivning.

Tilmelding senest 1. marts på www.bedsteforaeldreforasyl.nemtilmeld.dk.

コメント


bottom of page