top of page

Borgere kræver automatisk statsborgerskab efter 10 år

Man kan ikke forvente, at flygtninge og indvandrere integrerer sig, hvis man ikke selv er bare en lille smule villig til at tage imod og byde velkommen. Det skal være slut med, at flygtninge og indvandrere skal leve i utryghed for deres fremtid og være bange for at etablere familie.

Sådan lyder argumentet bag et borgerforslag om at give automatisk statsborgerskab efter 10 år som det var tilfældet ved lov om indfødsret fra 2002 – altså før det såkaldte paradigmeskifte og gentagne stramninger på udlændingeområdet.

Forslaget vil pålægge Folketinget at ændre indfødsretsloven, så alle, der har haft lovligt ophold i Danmark i sammenhængende 10 år, kan få et dansk statsborgerskab, og at man bibeholder eller forbedrer de eksisterende muligheder for at søge om statsborgerskab inden de 10 år.

Undtaget er dem, der er dømt for landsforræderi og terrorisme.

Stillerne finder det helt urimeligt, at mennesker, der bor her og hver dag bidrager til samfundet, er forhindret i at få demokratisk indflydelse og den tryghed, et statsborgerskab giver i 15 – 20 – 30 år eller mere.

Forudsætning for statsborgerskab er permanent opholdstilladelse, og det er om muligt endnu sværere at få, end det er at få statsborgerskab. Det betyder at mange må leve i et limbo på midlertidig opholdstilladelse.

De er ”bange for at uddanne sig og stifte familie, for at købe bolig, starte som selvstændig, alle de ting, der ellers opfattes som integrationsfremmende, for man ved kort sagt ikke, om man kan få lov at blive her. Det er et kolossalt pres at leve under”, skriver stillerne.

Forslaget samler støtte frem til 4. juli.

Opmerkingen


bottom of page