top of page

Borgerforslag: Afviste asylbørn skal have bedre vilkår i hjem- og udrejsecentre

”Hjem- og udrejsecentrene indskrænker familiernes rettigheder for at presse dem til at udrejse frivilligt. De skal opholde sig i centrene og får ingen kontante ydelser. De må ikke selv lave mad eller have køleskab på værelset, men spiser tre gange dagligt i centrets cafeteria. Omgivelserne er triste og beskidte, og der er få fritidstilbud til børnene. Hovedparten kan ikke få plads i folkeskolen, men går i Røde Kors’ asylskole, som har få ressourcer og stor udskiftning. Og alle børnene lever i konstant frygt for at blive tvangshjemsendt til de forhold, deres familier flygtede fra,” hedder det om baggrunden for borgerforslaget, der er stillet af Tone Olaf Nielsen, som er medstifter af Folkebevægelsen for asylbørns fremtid.

Folkebevægelsen arbejder for at sikre asylbørn i Danmark en tryggere opvækst og lysere fremtid. Den blev dannet i 2017, hvor flere end 100 kendte danskere, organisationer, virksomheder og bekymrede forældre fra asylsystemet gik sammen om at stifte folkebevægelsen.

Frihedsbegrænsninger, som ingen andre børn har

Om baggrunden for borgerforslaget hedder det videre:

”Der findes i Danmark en gruppe børn, som ikke går i folkeskolen, ikke må få hjemmelavet mad og ikke må have køleskab i hjemmet. Det drejer sig om de ca. 130 afviste asylbørn, som lever en trøstesløs tilværelse i de nye hjem- og udrejsecentre Avnstrup og Sjælsmark. Der bor de på ubestemt tid, for deres forældre har fået afslag på asyl, men vil eller kan ikke rejse hjem, og politiet har i årevis ikke kunnet udsende dem. Mange af børnene er født her eller har tilbragt det meste af deres liv i skiftende danske asylcentre, inden de blev flyttet til Avnstrup og Sjælsmark. De taler dansk og har primær tilknytning til Danmark. Nu henlever de en barndom i undtagelsestilstand, som åbenlyst tilsidesætter børnenes tarv.

De afviste børn lever med frihedsbegrænsninger, som ingen andre børn i Danmark gør. Undersøgelser viser, at deres helbred og udvikling tager varig skade. Mange udviser tegn på angst og alvorlig mistrivsel.”

Der bor ingen børnefamilier i Udrejsecenter Kærshovedgaard i Midtjylland.

Folkeskole, mad og midlertidig opholdstilladelse

Folkebevægelsen for asylbørns fremtid henviser til, at FN’s Børnekonvention forpligter staterne til at sætte barnets tarv i første række uanset opholdsgrundlag, og på den baggrund foreslår folkebevægelsen at: – alle afviste familier, som ikke har kunnet udsendes 18 måneder efter endeligt afslag, tildeles midlertidig opholdstilladelse for 2 år ad gangen. – alle afviste børn garanteres optagelse i folkeskolen og ret til mad lavet af forældrene indtil udsendelse/opholdstilladelse er mulig.

Brug for 50.000 underskrifter inden 8. juni 2019

Borgerforslaget blev fremsat mandag den 10. december 2018, og hvis det opnår 50.000 underskrifter inden 8. juni 2019, skal det behandles i Folketinget.

Hele forslaget kan læses på portalen med borgerforslag, hvor det også er muligt at støtte forslaget. Borgerforslaget findes her.

Ved afslutningen af denne artikel – og mindre end et døgn efter præsentationen – havde borgerforslaget opnået 673 underskrifter.

Læs mere

Comments


bottom of page