top of page

Borgmester på Vestbredden vil inkludere borgere med handicap

Dansk-støttet rehabiliteringsprogram implementeres nu i Ramallah: Alle borgere skal kunne færdes frit, og deltage i samfundslivet, siger borgmester i Ramallah, Salah Haniyeh.Ramallah kommune har netop vedtaget at bruge erfaringerne fra Star Mountain Rehabilitation Center til at inddrage mennesker med handicap i alle planer og programmer. Centret støttes af Brødremenighedens Danske Mission (BDM) med base i Christansfeld.

Beslutningen i Ramallah blev vedtaget ved en ceremoni den 26. maj 2022 med deltagelse af både myndigheder og lokale organisationer. Således medvirkede borgmester i Ramallah, Salah Haniyeh, direktør for Star Mountain Rehabilitation Center, Ranja Karam, direktør for programmet til at styrke civilsamfundet hos »German Society for International Cooperation GmbH« (GIZ), Ghada Naser, generalsekretær for »Den Palæstinensiske Union for mennesker med handicap«, Majdi Ziadeh Al Manal, og Ramallahs administrative direktør, Ahmed Abu Laban, samt repræsentanter fra en række handicaporganisationer.


Vision om et handicapvenligt Ramallah

I sin tale understregede borgmester Salah Haniyeh, at kommunen sammen med sine partnere vil arbejde for at realisere visionen for et inkluderende Ramallah. Byen vil se det som sin opgave at ombygge huse, gader og fortove, så de bliver egnede til personer med handicap.

Alle borgere i Ramallah skal kunne færdes frit på fortove og gader, og de skal have adgang til indkøb og andre servicepunkter, banker, parker og grønne områder. Der skal også være handicapparkeringspladser nok, påpegede han.

Han foreslog, at byens arrangementer tolkes tegnsprog, og sagde, at Ramallah planlægger at offentliggøre dokumenter og pjecer i blindeskrift for personer med synshandicap. En særlig afdeling for gruppen er allerede oprettet i Ramallah folkebibliotek, og der er særlige legeredskaber til børn med handicap i offentlige parker.


Personer med handicap bliver klar over deres rettigheder

Ranja Karam fra Star Mountain Rehabilitation Center udtrykte derefter sin glæde over at kunne vejlede i inkludering af mennesker med handicap - også i samfundslivet.

Hun fortalte, at erfaringerne er resultat af et projekt i lokalsamfundet omkring Star Mountain, som har til formål at gøre personer med handicap og deres familier bevidste om deres medborgerskab og de rettigheder, de kan gøre krav på over for lokale virksomheder og kommunale myndigheder.

Star Mountain Rehabilitation Centre støttes af den internationale Brødrekirke og tillige af Brødremenighedens Danske Mission herhjemme.

På centret kan omkring 80 børn, unge og voksne med handicap modtage genoptræning og undervisning i livsfærdigheder, så de kan begå sig i samfundet. Flere kommer i praktik hos lokale virksomheder.


Artiklen er skrevet i samarbejde med BDM.

Comments


bottom of page