top of page

Bred opbakning til at hente danske børn hjem fra syriske fangelejre

Der nedsættes en task force, der skal undersøge mulighederne og forbedre forholdene for børnene i lejrene og få dem til Danmark på en forsvarlig måde.


Modelfoto: Wix


Situationen i lejrene er under fortsat forværring. Sikkerheden og sundhedsforholdene er dårlige, og der er omfattende mangel på basale ydelser, herunder medicin, sundhedsydelser og rent drikkevand. Denne udvikling rammer børnene, som i modsætning til deres forældre er uden skyld i deres aktuelle situation, særligt hårdt. Samtidig forøges radikaliseringsrisikoen, jo længere tid børnene opholder sig i lejrene.

Sådan indledes en lang pressemeddelelse fra Udenrigsministeriet om de 19 danske børn i syriske fangelejre. Et massivt mediepres fra danske ngo’er og meningsdannere får nu et bredt flertal af folketingets partier til at indlede en hjemtagelse af børnene – men uden deres mødre.

Der etableres en såkaldt ”hurtigtarbejdende tværministeriel Task Force Evakuering,” der senest den 15. maj 2021 skal have afdækket, om evakuering af de danske børn uden deres forældre på baggrund af en individuel vurdering vil kunne gennemføres. Det skal ske på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde og inden for rammerne af Danmarks konventionsmæssige forpligtelser. Der skal udarbejdes modeller og tages relevante skridt til forberedelse af evakueringerne.

”Målet med arbejdet er, at børn af danske forældre kan komme til Danmark hurtigst muligt,” lyder pressemeddelelsen.

Så snart resultatet af arbejdet i task forcen foreligger, vil regeringen tage initiativ til fornyede politiske konsultationer om den samlede håndtering af de danske børn i lejrene.

Task forcen tilknyttes en referencegruppe med deltagelse af relevante danske humanitære organisationer, og task forcens forslag til modeller vil blive genstand for en offentlig høring.

Parallelt med arbejdet i task forcen vil regeringen igangsætte tiltag, der på kortere sigt kan medvirke til at forbedre børnenes vanskelige vilkår i lejrene, lyder pressemeddelelsen.

Men ”voksne fremmedkrigere, der har tilsluttet sig en kamp imod vores demokratiske værdier om frihed og lighed, er uønskede i Danmark.”

댓글


bottom of page