top of page

Corona-krise udløser vold mod kvinder og børn

Opdateret: 15. jan. 2021

Krisecentre får dobbelt så mange henvendelser om vold i hjemmet, efter at familier fik påbud om hjemmekarantæne for at bremse smitte med Covid-19.


Da regeringen lukkede Danmark ned den 11. marts, steg antallet af henvendelser til landets krisecentre markant. Sammenslutningen Lev Uden Volds hotline modtog dobbelt så mange opkald, om der ikke nok var plads på landets krisecentre.


En tilspidset situation

– En tilspidset situation, som Danmark står i lige nu, kan øge konfliktniveauet i flere hjem. Det kan resultere i vold i familien eller en eskalering af den vold, som allerede er der, forklarer sekretariatschef i Lev Uden Vold, Sine Gregersen.

Regeringen kvitterede kort efter med en bevilling til 55 nye nødpladser til voldsudsatte kvinder og børn rundt omkring i landet.

Og der er brug for pladserne. Lev Uden Vold oplever stigende desperation i henvendelserne:

– For første gang oplever vi, at flere kvinder efter en samtale med hotlinen ringer tilbage til os i desperation over alligevel ikke at kunne få plads på et af de krisecentre, de har fået en henvisning til, da den ledige plads i mellemtiden er tildelt en anden, fortæller Sine Gregersen på Lev Uden Volds hjemmeside.


Kurdiske kvinder bakker op

Kurdisk Kvindeforening opfordrer til at stoppe volden mod kvinder og børn og bakker op om enhver satsning fra regeringen, der kan hjælpe voldsudsatte:

– Vi ser den øgede stigning som en alvorlig trussel for de udsatte kvinder, som på grund af myndighedernes anvisninger om at vi skal blive hjemme, har fået en ny hverdag. Det er en ny og tvungen hverdag, hvor kvinderne måske har mistet deres frihed, idet deres mænd er tvunget til at være hjemme. Vi er også bekymrede for de børn, der er vidner til volden i hjemmet, udtaler Saime Bilen fra Kurdisk Kvindeforening.

– Vi bakker op om regeringens forsøg på at finde midler til at hjælpe landet krisecentre og dermed de udsatte kvinder og børn. Ingen kvinder skal udsættes for vold – hverken fysisk eller psykisk – og vi står på de voldsramte kvinders side og siger: ”Stop volden mod kvinder!”

De 55 ekstra nødpladser blev bevilget den 24. marts. Den 1. april søsatte Lev Uden Vold en kampagne for at få flere voldsudsatte ud af busken, så de tør benytte sammenslutningens hotline. Hotlinen blev holdt åben hele påsken, og nu efterlyser Lev Uden Vold mere langvarige løsninger på vold i familien og nære relationer.


Volden er gensidig og går ud over børnene

Stine Gregersen illustrerer behovet med eksempler i en kronik til netmediet Altinget:

– En kvinde fortæller til hotlinen, at både hun og manden gennem flere år har udøvet psykisk vold mod hinanden og over for børnene. De sidste par uger er volden eskaleret til fysisk vold og påvirker børnene endnu mere. Det ældste barn har direkte bedt moren om at gå fra faren og tage barnet med sig.

– En mand henvender sig også, da han er udsat for fysisk og psykisk vold af sin ekskone. Hun hentede deres fælles søn fra samvær hos ham. I den forbindelse kom mor og far op og skændes. Situationen eskalerede, og det endte med, at mor både slog far, søn og farens datter. Han kontaktede politiet, som mødte op på adressen.


Voldsudøvere udnytter karantænen

Stine Gregersen kender også til eksempler på voldsudøvere, der udnytter karantænen til at opsøge tidligere partnere.

– For eksempel ringede en kvinde til hotlinen og fortalte om en ekskæreste, der pludselig dukkede op på hendes adresse med ordene “ja, nu ved jeg jo, du er hjemme og alene”, hvorefter han slog hende.

Der er brug for langvarige løsninger. Lev Uden Vold følger udviklingen tæt og registrerer blandt andet, hvilken hjælp der efterspørges på hotlinen, og er nu også ved at tilbyde rådgivning på mail til dem, der ikke har mulighed for at ringe hjemmefra.


Kontakt Lev Uden Vold her. Ring til deres hotline på nummer 1888.

Commentaires


bottom of page