top of page

Dagens flygtningepolitik er en ynkelig affære

En mere human flygtningepolitik ville skåne flygtninge for menneskesmuglere og sikre, at vi tager os af de mest sårbare. Det vil også fremme integrationen her til lands.Dagens flygtningekrise er historisk alvorlig. Men selv om der virkelig er mange flygtninge i verden, skyldes den uhyggelige krise faktisk hverken det store antal eller manglende muligheder for at hjælpe. Den virkelige årsag er derimod den politiske reaktion på realiteterne.


Fortællingen om et væddemål

Den gamle visdom har en fortælling om Solen og Blæsten, der væddede om hvem af dem, der kunne få frakken af vandringsmanden på vejen. Blæsten sled i frakken, så godt den formåede, men jo mere den pustede på manden, desto flere kræfter brugte han på at holde frakken tæt om sig.

Så blev det Solens tur. Også den brugte sine bedste evner – og skinnede på den mand, hvis reaktion de havde væddet om. Der gik ikke lang tid, før han tog frakken af og glad gik videre med den i et net.


Klogere politik efterlyses

Den historie skal være en øjenåbner for befolkning og flygtning, så vi kan få kloge politikere.

Vi skal vedtage en meget bedre flygtningepolitik her i landet til god ro for vores flygtninge. En klogere politik både for dem, som har fået ophold og for den indfødte befolkning, os selv. Ved en klogere politik opnår vi større meningsfuldhed og livsglæde for begge parter.


Nutidens sørgelige realiteter

Lovændringer i 2015 og 2019 medfører nu, at alle anerkendte flygtninge i Danmark lever i konstant frygt for at blive sendt ’hjem’ igen. Man kan kun få opholdstilladelse to år ad gangen, og den kan inddrages uden varsel. Det er alt for svært at få permanent ophold, hvad der igen medfører en usikkerhed, som spænder ben for integrationsindsatsen. Fra FN’s Flygtningekommisariat har man sagt, at flygtningebegrebet er blevet fordrejet.

Hvis man ændrer sin politik, kan man opnå en række fordele:


Ideer til handling efter Solens metode

Danmark bør udvide kvoteordningen, så den kommer på samme niveau som før 2016, dvs. mindst 500 om året, og arbejde efter en fælles model for genbosættelse af mennesker på flugt. Det kan gøres i samarbejde med FNs Flygtningehøjkommissariat.

Vi bør også genoptage muligheden for, at asylansøgninger kan indgives direkte på ambassader og konsulater, sådan som man kunne indtil 2002.

Og noget meget vigtigt er at få udfaset udrejsecentre og ”motivationsfremmende foranstaltninger”.


Risici formindskes mærkbart

Først og fremmest ville flygtninge ikke behøve at risikere deres liv og udsætte sig selv for overgreb ved at prøve at undgå Europas strenge grænsekontrol. Den er blevet mærkbart strengere – urimeligt streng.

De behøvede heller ikke betale uhørte summer til menneskesmuglere.

En organiseret adgang til asyl ville give modtagerlandet gode muligheder for at identificere sårbare grupper og tage sig af dem.

Klogt organiserede ankomstkanaler ville skabe bedre integration, hvis man i større omfang sikrer, at kommunerne kan forberede sig på at modtage flygtningene og tilpasse deres kvalifikationer til de lokale arbejdsmarkedsbehov.


En mere human flygtningepolitik

Alle disse gode ideer til et bedre liv for både flygtninge og indfødte - og flere endnu - kan man læse om i et stillet borgerforslag til en mere human og solidarisk flygtningepolitik.

Hvis forslaget bliver vedtaget, har vi håb om en større medmenneskelig varme. Den trænger vi hårdt til. Forslaget begyndte den 1. marts og slutter den 28. august. Den 20. april har 32.538 støttet forslaget.

Der er heldigvis tid endnu. Men støt – til alles bedste.

Comments


bottom of page