top of page

Danmark bør anerkende romaer som national minoritet

NYHEDSANALYSE: FN's Komite til eliminering af racediskrimination har udsendt en række anbefalinger til den danske stat der vil afskaffe de diskriminerende træk ved vores lovgivning.


Modelfoto: Unsplash


Den danske stats tiltagende racediskrimination bekymrer både civilbefolkningen og vore nabolande. FN’s komité til eliminering af racediskrimination, har aflagt sin rapport, hvori den anbefaler Danmark at ændre både lovgivning og magtudøvelse, så landet kan komme tilbage i det gode selskab.

Her skal nævnes en enkelt anbefaling fra Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD), som netop er blevet aktualiseret i disse dage.


Romaer fordrevet fra sted til sted

Man har her i landet kriminaliseret oprettelsen af og ophold i det man kalder ”vild, ulovlig campering” som man siger forstyrrer den offentlige orden, og selv om man hverken refererer til nationalitet eller etnicitet, er det dog påfaldende at 453 ud af de 459 personer, der blev anklaget for at opholde sig i de ”ulovlige lejre” var ikke-danske statsborgere. (art. 2 og 5).

Desværre er det en almindelig viden at romaer bliver drevet fra sted til sted, fra land til land, af de indfødte, og at de derfor ser sig henvist til at campere, hvad myndighederne så bestemmer er ’ulovligt’. På den baggrund anbefaler komiteen at den danske stat undersøger hvordan det forholder sig med romaernes mulighed for at nyde de samme økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder som resten af befolkningen, og at myndighederne i tæt samarbejde med romasamfundet laver en handleplan, så diskrimination undgås.


Omtale i Genstart på DR

Netop denne befolknings vilkår blev taget op igen i P1-udsendelsen Genstart, hvor Malene Fenger-Grøndahl skildrer Tjekkiets og Slovakiets forbrydelser, da tusindvis af romakvinder mod deres vilje blev steriliseret fra 1960’erne og helt op i dette årtusind. Malene Fenger-Grøndahl er journalist og med i SAMEKSISTENS’ redaktion.


Overgreb – og forsømmelse

Disse overgreb var en arv fra den nazistiske raceteori, der mener at romaerne er undermennesker ligesom jøderne, de homoseksuelle og de handicappede. Under Hitlers holocaust, blev halvanden million romaer myrdet, men mens man i Tyskland har indset og angret sine forbrydelser, fortsatte de altså under kommunismen i Østeuropa, og selv om vi i nutiden ikke har grebet til den slags yderligheder, har komiteen mod racediskrimination bemærket at romaernes forhold er for ringe her i landet, at de ikke behandles på lige fod med den øvrige befolkning.


Tusind år på kanten af Europa

I Malene og Carsten Fenger-Grøndahls bog om romaerne, Sigøjnere - 1000 år på kanten af Europa, kan man læse historien om Elena, der tog kampen op, stod frem og fik både undskyldning og erstatning sammen med andre ofre for disse overgreb, og man kan altså også nu høre beretningen i DR lyd.


Uden for dagens Danmark

I Finland, Norge og Sverige er Romaerne anerkendt som national minoritet, og i Finland og Makedonien er de nævnt i forfatningen.

CERD gør opmærksom på, at den danske stat ikke vil have konventionen mod racediskrimination inkorporeret i lovgivningen, fordi Folketingets og regeringens magt så kan overføres til domstolene. Men det er en uholdbar argumentation, og komitéen anbefaler da også at konventionen bliver en del af den nationale lovgivning. Når det sker, vil både dommere, advokater og lovens håndhævere blive uddannet, så de kan referere til konventionen i deres arbejde.

Så længe Folketingets flertal og regeringen ser stort på den tydelige diskrimination der udøves inden for Danmarks grænser, må de også erkende at de har sat sig uden for det gode selskab. Det kan ingen her i landet være tjent med.

Comments


bottom of page