top of page

Danmark evakuerer afghanske ansatte

Efter lang tids tovtrækkeri er regeringen og aftalepartierne nu enige om en særlov, der skal evakuere afghanske tolke og ambassadeansatte. De får dog kun 2 års ophold i Danmark.Sikkerhedssituationen i Afghanistan er alvorlig. Taleban vinder frem, og udviklingen går hurtigere, end mange havde frygtet. Vi har et fælles ansvar for at hjælpe de afghanere, som nu er truede pga. deres tilknytning og bidrag til Danmarks engagement i Afghanistan.

Derfor tilbydes nuværende ansatte på den danske ambassade i Kabul samt tidligere ansatte på ambassaden eller af Forsvaret, der har haft ansættelse i løbet af de foregående to år, evakuering til Danmark.

Sådan indleder Udenrigsministeriet en pressemeddelelse om et varmt emne, der har optaget den danske offentlighed i flere år: Hvordan sikre deres sikkerhed, som har hjulpet Danmark, mens vi var engageret militært i Afghanistan, mennesker som af Taliban uden tvivl vil blive betragtet som forrædere.

Aftalen om hjemtagelse er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Kristendemokraterne og Alternativet.

Evakueringen vil påbegyndes snarest og gennemføres gradvist, så ambassaden i Kabul fortsat kan fungere, skriver Udenrigsministeriet.

Men der er et hår i suppen:

De afghanske medarbejdere får kun opholdstilladelse i 2 år i Danmark. Derefter skal de søge om asyl og familiesammenføring på linje med andre flygtninge og migranter.

Aftalen indebærer, at regeringen i forbindelse med Folketingets åbning fremsætter et lovforslag, som etablerer et særligt og midlertidigt opholdsgrundlag til nuværende ansatte på den danske ambassade i Kabul, samt tidligere ansatte, der har haft ansættelse i løbet af de foregående to år.

Evakueringen gælder også tolkes og ansattes nærmeste familie, dvs. ægtefælle/samlever og ugifte børn under 18 år.

- De lokalansatte på vores ambassade står i en helt særlig situation, og der er derfor enighed blandt partierne om, at der er brug for en særlov, og at selve evakueringen vil kunne foregå allerede før særlovens vedtagelse, udtaler Udenrigsminister Jeppe Kofod (S).

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) supplerer:

”Vi har afsat ekstra medarbejdere til at sikre hurtig afklaring både i Danmark og på jorden i Afghanistan. Tolkeaftalen er etableret til de tolke og ansatte, der er konkret truet eller i fare som følge af samarbejdet med Danmark og ikke kan få hjælp af deres ansættelsesland. Ordningen er fortsat åben og ansøgninger behandles hurtigt. Jeg kan kun opfordre til, at man bruger den mulighed.”

Comments


bottom of page