top of page

Danmark modtager færre og færre flygtninge

De to sidste år har Danmark modtaget 600 flygtninge om året. Næste år ventes 500. Det er for lavt, mener DIGNITY.Cirka 500 flygtninge vil næste år blive visiteret til kommunerne, lyder forventningen fra Udlændingestyrelsen. Tallet var sidste år 600.

Det oplyser Udlændinge- og Integrationsministeriet i en pressemeddelelse.

Udviklingen vækker bekymring i Dignity – Dansk Institut mod Tortur.

- Danmarks aktuelle bidrag til FN’s kvoteflygtningearbejde er alt for småt. Ikke mindst i lyset af, at antallet af nye asylansøgere i Danmark er rekordlavt, mens antallet af flygtninge og fordrevne i resten af verden er rekordhøjt, skriver DIGNITY’s direktør Rasmus Grue Christensen i Berlingske.

Han anbefaler, at ”Danmark ved udvælgelsen af fremtidens kvoteflygtninge lægger vægt på at tage torturofre og andre traumatiserede flygtninge, fordi vi her i landet har højt specialiserede behandlingscentre, som står klar til at hjælpe netop denne sårbare gruppe.”

Kommunerne modtog knap 10.600 nye flygtninge i 2015, knap 7.200 i 2016, knap 2.100 i 2017, ca. 840 i 2018, ca. 730 i 2019 og ca. 600 i 2020.

Comments


bottom of page