top of page

Dansk organisation har hjulpet 500.000 mennesker i 2020

Mission Øst kan ved årsmødet 30. maj fejre fremgang og overskud til gavn for verdens nødlidende.Coronapandemien definerede 2020 – også for Mission Øst. Over 250.000 mennesker verden over fik hjælp til virusbeskyttelse. Det er blot en af de rapporter, der bliver fremlagt på Mission Østs årsmøde i Hellerup søndag eftermiddag den 30. maj.


Overskud og besparelser

Her vil de økonomiske hovedtal også blive fremlagt – tal, der viser, at Mission Øst er inde i en positiv udvikling: Der er overskud og lavere udgifter til administration end før:

- Vi kom ud af 2020 med overskud, og med igangværende besparelser forventes endnu større overskud i 2021. Administrationsprocenten er allerede faldet fra 11 til 9 procent og ventes at falde yderligere, så flest muligt penge går til verdens nødlidende, udtaler generalsekretær Betina Gollander-Jensen i en pressemeddelelse.

Årsrapporten viser, at Mission Øst hjalp over 250.000 mennesker med hygiejneartikler, sæbe og værnemidler til beskyttelse mod Coronasmitte. Over 50.000 fik fødevarehjælp, da de havde mistet arbejde og indtægt på grund af Corona.


Kristen næstekærlighed

Midt i Coronahjælpen fortsatte Mission Øst med at vise kristen næstekærlighed i praksis, skriver organisationen og lister imponerende tal:

346.000 mennesker fik akut nødhjælp, 56.000 adgang til vand og sanitet, 33.000 hjælp til at katastrofeberedskab. Sammen med partnerorganisationer sikrede Mission Øst desuden fødevareforsyning til 13.000 mennesker og hjalp 25.000 med at forsørge sig selv. For ikke at tale om de 25.000 børn, unge og voksne med handicap, som fik hjælp til at blive inkluderet i skole og samfund.

Der kan være overlap mellem de forskellige kategorier, men med et konservativt skøn har Mission Øst hjulpet over en halv million – 500.000 - mennesker i 2020.


Over 200 dedikerede medarbejdere

Det giver grobund for optimisme:

- Vi er fortrøstningsfulde til 2021 – ikke mindst på grund af de 210 dygtige og dedikerede medarbejdere rundt omkring i verdens brændpunkter, der sammen med vores 20 partnerorganisationer gør et imponerende arbejde for at hjælpe og skabe udvikling hos verdens mest sårbare befolkningsgrupper, slutter Betina Gollander-Jensen.


Comments


bottom of page