top of page

Danskerne fører i tillid til myndigheders Corona-håndtering

Analyseinstituttet YouGov har for nylig lanceret en tracking-undersøgelse om Coronavirus i Danmark og resten af Norden, som blandt andet løbende tager temperaturen på tilliden til myndighedernes håndtering af Coronavirus. De første resultater viser store forskelle på tværs af Norden.

Halvdelen af svenskerne synes ikke, at deres regering håndterer Coronavirus-problemet godt. Heraf synes 24 procent, at den svenske regering håndterer det meget dårligt, og 27 procent at den håndterer det forholdsvist dårligt.

Nordmænd er næsten lige så utilfredse. 18 procent af nordmændene synes, at deres regering håndterer Coronavirus-problemet meget dårligt, og 33 procent at den håndterer det forholdsvist dårligt.

Til sammenligning synes kun 2 procent af danskerne og 11 procent af finnerne, at deres regering håndterer Coronavirus-problemet meget dårligt.

Danskerne er mest tilfredse

Danskerne er uden sammenligning mest tilfredse med deres regerings indsats. Samlet set synes 86 procent af den danske befolkning, at regeringen håndterer Coronavirus godt, og halvdelen af befolkningen, at den håndterer det meget godt (14 procent af finnerne, 9 procent af svenskerne og 6 procent af nordmændene mener deres regering håndterer Coronavirus meget godt).

Danskerne har også mere tillid til, at deres sundhedsvæsen kan reagere på et større udbrud af Coronavirus i Danmark sammenlignet med de øvrige nordiske lande.

86 procent af den danske befolkning har meget stor tillid (39 procent) eller forholdsvis stor tillid (47 procent) til at det danske sundhedsvæsen kan reagere på et udbrud af Coronavirus. 78 procent har stor eller forholdsvis stor tillid til, at det finske sundhedsvæsen kan reagere på et udbrud af coronavirus, men tilliden er noget lavere i Norge og Sverige, hvor 56 procent og 46 procent har stor eller forholdsvis stor tillid til deres sundhedsvæsens formåen overfor coronavirus.

コメント


bottom of page