top of page

Danskstøttet handicapcenter gavner hele Vestbredden

Fra sønderjyske Christiansfeld udgår et kristent hjælpearbejde, der får palæstinensiske børn, unge og voksne med handicap i uddannelse og job.


En pige med handicap får genoptræning på centret som støttes af Brødremenigheden. Foto: BDM.


Den sønderjyske by Christiansfeld er mere end hjemsted for Brødremenigheden – et asyl for det kristne mindretal, der blev grundlagt af Christian VII i 1773 endnu før der med Grundloven i 1849 blev religionsfrihed i Danmark.

Byen er også udgangspunkt for et vidtforgrenet missions- og hjælpearbejde rundt omkring i verden. Blandt andet på Vestbredden, hvor Brødremenighedens Danske Mission støtter et center, hvor 90 børn, unge og voksne med handicap får træning, undervisning og jobmuligheder i det palæstinensiske samfund.


Personer med handicap er særligt udsatte

Star Mountain er et dagcenter, hvor der er ansat talepædagoger, lærere og fysioterapeuter. Der er værksteder, hvor man kan lære et håndværk. Man kan lære at lave honning eller sæbe.

- En af de store udfordringer er, at man bliver stigmatiseret som handicappet i det område. Det gælder både børnene og de unge, men også forældrene. Flere bliver udsat for overgreb i samfundet, både fysiske og seksuelle overgreb, forklarer Jens Peter Rejkjær, der er generalsekretær i Brødremenighedens Danske Mission og har besøgt centret på Vestbredden flere gange.


Et ressourcested for hele Vestbredden

På centret hjælper man forældrene med at håndtere den svære situation, og børnene bliver klædt på til at sige fra.

Star Mountain er dygtige til det, de laver, konstaterer generalsekretæren. Centret er blevet et ressourcested – både for børn og forældre i området og for hele Vestbredden:

- De palæstinensiske selvstyremyndigheder bruger Star Mountain som ressourcested til at undervise medarbejdere på andre centre i, hvordan man skal modvirke stigmatisering og misbrug af personer med handicap, forklarer Jens Peter Rejkjær.


Brugerne får hjælp til et bedre liv

Centret har 90 brugere fra tre måneder til 40 år. Børnene søges inkluderet i almindelige skoleklasser ligesom herhjemme, og de voksne får et flexjob-lignende arbejde, hvor de lærer et håndværk og kommer i praktik i en af områdets virksomheder.

- Jeg har så stor respekt for det arbejde, de gør. De får hjulpet disse børn og unge til et bedre liv ganske enkelt, siger Jens Peter Rejkjær.


Kristne og muslimer arbejder sammen

Hvordan påvirkes arbejdet af Israel-Palæstina-konflikten?

- Jeg har ikke oplevet, at den konflikt har været slem. Centret ledes af kristne, mange af medarbejderne er muslimer, og det er stort set kun muslimer, der bruger centret som ressourcested. De har alle passion for de værdier, som de har stillet op: kærlighed, værdighed, retfærdighed, ligeværd, innovation og fortræffelighed.


Kristne værdier er almenmenneskelige

I er en kristen missionsorganisation – hvordan kommer det til udtryk?

- Det kristne vidnesbyrd kommer ind i forbindelse med de kristne højtider. Vores leder, Ranja Karam, er dedikeret på det her område. Men ellers mærkes det mest på værdierne. Og dog må vi sige, at det vi kalder kristne værdier jo på en eller anden måde omhandler de grundlæggende ting i menneskelivet, som vi alle sammen sætter pris på, uanset, hvilken religion, vi tilhører.

Brødremenighedens Danske Mission blev oprettet i 1843 og udfører sin mission i Albanien, Vestbredden. Tanzania, Burundi og DR Congo. Organisationen er medlem af Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde (CKU), der repræsenterer 38 medlemsorganisationer med 120 partnerkirker og -organisationer i 40 lande.


Læs mere på www.bdm-dk.dk

Comments


bottom of page