top of page

De 10 største indvandrergrupper i 2018: Færre polakker i Danmark end i 2017

Ved indgangen til 2018 boede der 40.900 polakker i Danmark. Det er 4.000 færre end året før, og det svarer til en nedgang på 9 %. Det giver et markant knæk på kurven, når man ser på grafen over, hvordan antallet af polske indvandrere og efterkommere har udviklet sig siden årtusindskiftet. Polakker er sammen med syrere de næststørste indvandrergrupper i Danmark.

Gennem mange år har tyrkere været den største indvandrergruppe i Danmark. Ved årsskiftet var der 63.352 tyrkiske indvandrere og efterkommere i Danmark, hvilket svarer til 8,2 % af det samlede antal indvandrere og efterkommere.

Fremstillingen i grafen ovenfor bygger på oplysninger fra Danmarks Statistik over antallet af indvandrere og efterkommere i Danmark. Begrebet indvandrer bruges i den sammenhæng om udlændinge, der har fået opholdstilladelse i Danmark, hvad enten de er kommet som flygtninge, for at arbejde og studere eller er blevet familiesammenført.

Kurverne fortæller en historie

Kurven over antallet af polakker i Danmark begyndte især at stige efter 2006. Det hænger sammen med, at Polen i 2004 blev medlem af EU, og dermed blev det lettere for polakker at tage arbejde i Danmark og andre EU-lande. Kurven er steget år for år, indtil den knækkede efter 2017. Redaktionen er ikke bekendt med, hvad der er forklaringen på knækket.

Der ses en næsten tilsvarende udvikling i antallet af rumænske indvandrere. Her har der også været en markant stigning siden 2008, hvor Rumænien blev medlem af EU.

Der ses en endnu kraftigere stigning i antallet af syrere, især efter 2014. Det skyldes, at der de seneste år er kommet mange syriske asylansøgere til Danmark. De er flygtet fra den blodige borgerkrig, der nu har varet mere end syv år. Hovedparten af de syriske flygtninge har fået opholdstilladelse i Danmark, og nogle er blevet familiesammenført med ægtefælle og børn.

Andre kurver har et langt roligere forløb

Der er et langt roligere forløb over kurverne for tyrkere, tyskere og pakistanere. Det er grupper, som kom til Danmark for flere årtier eller endnu længere siden, og hvor indvandringen nu ligger på et beskedent niveau.

Kurverne for bosniere og libanesere følger også en rolig udvikling. Hovedparten af disse grupper er kommet til Danmark for en del år siden som flygtninge pga. borgerkrig i deres hjemlande.

Det samme gælder i et vist omfang for den irakiske gruppe, hvor kurven dog stiger en del, især i begyndelsen af 00’erne. På det tidspunkt flygtede en del irakere pga. den undertrykkelse, de var udsat for under Saddam Husseins styre. Senere flygtede en del for at undgå sekterisk vold – og i de seneste år er en del flygtet for at undslippe den forfølgelse, de blev udsat for i de områder, der blev kontrolleret af den militante bevægelse ISIS (Islamisk Stat i Irak og Syrien, også kaldet ISIL og IS).

Kurven over antallet af somaliere er lidt mere svingende med både op- og nedgange.

Læs mere

Comments


bottom of page