top of page

De fleste forventer at opleve effekter af klimaforandringer

De fleste mennesker i verden mener, at klimaforandringerne er virkelige, og at mennesket i hvert fald er delvist ansvarlige.

Det viser en international undersøgelse, som analyseinstituttet YouGov har foretaget i 28 lande.

Inderne er med 71 pct. mest tilbøjelige til at mene, at menneskelig aktivitet er hovedårsagen til klimaforandringerne. Med 35 pct. er nordmændene og saudiaraberne mindst tilbøjelige til at mene dette, selvom henholdsvis 36 og 48 pct. i disse lande mener, at mennesket har en del af ansvaret for klimaforandringerne.

Generelt er de nordiske lande også mindre bekymrede for effekterne af klimaforandringerne end folk i resten af verden.

Alt afhængigt af land er det kun mellem 0 og 6 pct., der mener, at der slet ikke foregår nogen klimaforandringer. Tilsvarende er det kun mellem 1 og 9 pct. i de enkelte lande, der siger, at klimaforandringerne foregår, men at de ikke er menneskeskabte. I begge tilfælde er det i USA, at disse synspunkter er mest udbredte.

De fleste forventer, at klimaforandringerne vil få en større eller moderat indvirkning på deres liv. Der er dog en tydelig forskel mellem øst og vest. Sammenlignet med folk i Vesten synes folk i de østlige og mellemøstlige lande at være mere tilbøjelige til at mene, at klimaforandringerne vil få stor indvirkning. Eksempelvis forventer hele 75 pct. af de adspurgte fra Filippinerne og 65 pct. fra Qatar, at deres liv vil blive ændret i udbredt grad, mens de mest bekymrede i Europa er spanierne med 32 pct. De nordiske lande ligger i bunden med kun mellem 10 og 14 pct.

Den gode nyhed, at befolkningerne tror på, at de værste effekter af klimaforandringerne stadig kan afværges, men at der skal drastiske tiltag til, lyder det i pressemeddelelsen fra YouGov.  Det er størstedelens overbevisning i alle lande fra – lavest i USA med 50 pct. til højest i Spanien med 82 pct.

Finnerne og svenskerne er mest tilbøjelige til at mene, at de værste effekter kan undgås ved blot at fortsætte den nuværende kurs (21 pct.), mens inderne er dem, der er mest resignerede og mener, at der ikke kan gøres noget for at forhindre det værst tænkelige scenarie (22 pct.).

Comments


bottom of page