top of page

De fleste unge bekymrer sig ikke om indvandring

”I hvor høj grad bekymrer du dig om, at der er for mange indvandrere og flygtninge i Danmark?”

Det spørgsmål blev stillet 52.000 personer af analyseinstituttet Voxmeter.

Undersøgelsen viser overraskende, at ikke særlig mange af de 18-29-årige bekymrer sig om emnet. Faktisk svarer 17,3 procent, at de slet ikke bekymrer sig, 18,9 procent at de kun bekymrer sig ”i meget lav grad”, og 22,5 procent, at de bekymrer sig om emnet ”i lav grad”.

Det er knap to tredjedele af de unge, helt præcis 58,7 procent. Først derefter følger 21,3 procent, der bekymrer sig ”i nogen grad”.

Grupperne, der bekymrer sig ”i høj grad” eller i ”meget høj grad”, ligger til på kun hhv. 11,6 procent og 8,3 procent – tilsammen 19.9 procent.

Bekymringen for fremtiden på dette område er altså ikke altdominerende hos ungdommen, konkluderer Voxmeter.

Comments


bottom of page