top of page

Demonstration mod danske særregler for familie-sammenføring

Opdateret: 14. dec. 2020

Tirsdag eftermiddag demonstrerer en række foreninger imod danske særregler for at få udenlandsk ægtefælle til Danmark.


De danske regler for familiesammenføring adskiller hvert år mere end 1.000 dansk-internationale familier. Familierne skal leve op til en lang række krav om bl.a. uddannelsesniveau, sprogkompetencer, boligforhold og en bankgaranti på 104.040 kr., som indefryses i ti år. Den 29. september fra kl. 17-20 er der demonstration mod reglerne på Christiansborgs Slotsplads.


Købt eller solgt

– Selvom I kan læse om alle kravene på hjemmesiden nyidanmark.dk, er det ikke dem alle, som I ud fra hjemmesiden entydigt kan være sikre på, om I opfylder. Desværre kan I ikke få hjælp fra Udlændingestyrelsen til fortolkning af reglerne, inden de skal vurdere jeres indsendte ansøgning. Derfor går mange par rundt med frygten for at have overset noget, når de ansøger. Først 6-10 måneder senere ved I, om I er købt eller solgt. Skulle I være heldige at få godkendt jeres ansøgning, varer den midlertidige opholdstilladelse til din partner kun i to år. Derefter skal I allerede søge om forlængelse første gang, skriver initiativtagerne i en pressemeddelelse.


EU-borgere bedre stillet end danskere

Mens dansk-internationale par er underlagt disse krav, kan borgere fra andre EU-lande frit flytte til Danmark med deres ikke-EU-partnere, hvis de blot kan forsørge sig selv og følger landets love. I EU er det kun Danmark og Irland, som har særskilte nationale regler og krav på området. Det betyder i praksis, at ikke-danske EU-borgere er bedre stillet i Danmark end danskere når de søger opholdsret i Danmark til deres udenlandske ægtefæller.


Demonstration mod danske regler

Tirsdag den 29. september holdes der en konference om familiesammenføring på Christiansborg, hvor Udlændinge- og integrationsminister, Mattias Tesfaye, forventes at forsvare de eksisterende danske regler på området. I den forbindelse er en række foreninger gået sammen for at vise deres utilfredshed med de danske regler i en demonstration fra klokken 17-20. Blandt foreningerne er Kærlighed Uden Grænser, Ægteskab Uden Grænser, De Usynlige Danskere, Mellemfolkeligt Samvirke og SOS Racisme DK.

Foreningerne kalder i al beskedenhed på, at man lader de danske regler følge EU-lovgivningen – dvs. afskaffer bankgarantien, 24-årsreglen, bolig-sprog-og arbejdskrav og dyre gebyrer.

– Det kan ikke være rigtigt, at man ikke kan leve med sin familie i Danmark, blot fordi man har forelsket sig i en borger udenfor EU, lyder oplægget til demonstrationen.

– EU-reglerne for familiesammenføring er mere simple, og af den årsag vælger mange dansk-internationale familier at bosætte sig i et andet EU-land for at opnå familiesammenføring og derefter flytte tilbage til Danmark. Alle EU-borgere har nemlig ret til fri bevægelighed, og det gælder også for deres familier. Kan det virkelig være rigtigt, at danskere må forlade Danmark for at få familiesammenføring efter EU-reglerne? Indfør familiesammenføring efter EU-reglerne i Danmark!


Læs mere om reglerne og demonstrationen med talere og musik på arrangørernes facebookevent.

Comments


bottom of page