top of page

Der skal være plads til forskellighed

Fire webinarer undersøger muligheder for diversitet. Oplægsholdere debatterer identitet, åndsfrihed, helligtekster og mulighed for fællesskab på tværs.


Ph.d. Iram Khawaja er en af oplægsholderne ved webinarrækken.

Hver gang vi møder andre, oplever vi forskelle. Mange af slagsen. Ofte placerer vi hinanden i kasser, som markerer, hvad der er forskelligt fra os selv. Markeringen er med til at fortælle os, hvem vi selv er.

Sådan indleder Folkekirke og Religionsmøde sammen med Folkekirkens Migrantsamarbejde en webinarrække med titlen ”Plads til forskellighed”. Interesserede kan tilmelde sig hver af de fire webinarer via Facebook. Hvert webinar varer en time.


Åndsfrihed

Først handler det om åndsfrihed i et sekulariseret samfund. Webinaret den 3. marts har to oplægsholdere med hhv. kristen og muslimsk baggrund: Ingrid Ank, akademileder ved Grundvig-Akademiet, samt Sherin Khankan, imam i Mariam moskeen.


Helligtekster

Dernæst er helligtekster i fokus. Den 10. marts gives bud på spørgsmålene: Kan de hellige tekster oversættes? Hvordan bevare den umistelige mening i kristendom og islam? Her er det Søren Holst, lektor i teologi, og islamforsker Kasper Mathiesen, der holder oplæg.


Fællesskaber

Og så handler det 17. marts om religiøse fællesskaber på tværs af kulturelle skel: Hvordan kan ”den hellige almindelige kirke” og ”ummah” være katalysator for at skabe menigheder? Her holdes et oplæg af Smitha Prasadam, præst ved St. Albans, den anglikanske kirke i København.


Identiteter

24. marts handler det om unge med hybride identiteter og etniske minoriteters bidrag til udviklingen af en inklusiv dansk folkelighed. Her er oplægget ved Iram Khawaja, ph.d og lektor i pædagogisk psykologi, samt medstifter af Psykologfagligt Netværk mod Diskrimination.


Comments


bottom of page