top of page

Derfor reageres forskelligt på afbrænding af helligskrifter

Hvorfor reagerer muslimer voldsomt på koranafbrændinger? Mens kristne virker ligeglade. Det handler om hvad man lægger i begrebet ”Guds ord”.


Modelfoto: Unsplash


Når folk brænder Koraner af i Sverige og Danmark kommer den såkaldt muslimske verden i oprør. Da en person 16. juli brændte jødernes Tora af og trampede på Bibelen ved samme lejlighed, skete der ingenting.

Hvorfor det?

Et bud kan være, at synet på helligskrifterne er forskelligt. Det handler om, hvad man lægger i begrebet ”Guds ord”.

Koranen anses af muslimer som Guds ord formidlet via åbenbaringer til profeten Mohammed. Ordene er dikteret af ærkeenglen Gabriel og skal forstås ordret. Derfor er der heller ingen oversættelse af Koranen til andre sprog, uden at det klassisk arabiske er trykt ved siden af.

Bibelen anses af kristne som Guds ord i den forstand, at kronikører, poeter og ja, profeter er inspireret af Gud. Men at ordene til at beskrive denne inspiration er valgt af skribenten selv. Der er altså et menneskeligt element, som er begrænset og i hvert fald påvirket af både samfundskultur og skribentens egen baggrund.

I øvrigt er Guds ord ifølge kristendommen inkarneret - menneskeliggjort – i Jesus Kristus. Så kan kristne ud fra hans liv, lære og gerninger selv konkludere Guds ord. Denne mere fleksible opfattelse af, hvad der er Guds ord, er højst sandsynlig en medvirkende årsag til, at kristne ikke protesterede mod manden, der trampede på Bibelen.

Religiøse følelser stikker dybt, og når så religionen bygger på et dogme om, at Koranens ord er en forlængelse af Gud selv – både symbolsk og konkret i hans nærvær - så er det ikke så mærkeligt, at muslimers reaktioner er voldsomme.

Men det er selvfølgelig helt ude af proportioner, at der går storpolitik og handelsboykot i den. Især fra lande, som har svært ved selv at overholde helt basale menneskerettigheder.

Comments


bottom of page