top of page

Det var ulovligt at adskille ungt asylpar

Inger Støjberg brød loven, da hun gav instruks om at adskille unge par på asylcentre, hvor den ene af partnerne er under 18 år.

Det er nu blevet stadfæstet i Københavns Byret.

Her har et ungt syrisk asylpar netop vundet en sag mod Udlændingestyrelsen, der på daværende integrationsminister Inger Støjbergs foranledning, adskilte den 17-årige og højgravide kvinde fra sin mand på 26 år. Styrelsen skal nu betale 20.000 kroner i erstatning til parret.

”Flyttepåbuddet af 3. marts 2016 er ugyldigt,” lyder dommens konklusion ifølge Politiken.

Det unge par skulle nemlig være partshørt, inden beslutningen om at adskille dem blev truffet. Helt konkret begrundes dommen med følgende:

”Det var ubestridt, at der var tale om afgørelser i forvaltningslovens forstand, og at der således som udgangspunkt skulle foretages partshøring. Retten lagde til grund, at der ikke var foretaget partshøring, og fandt videre, at der ikke var grundlag for at undlade partshøring i den konkrete sag,” skriver Københavns Byret.

Comments


bottom of page