top of page

DF udnytter forståelig frygt

En lærer, Charlotte, er truet på livet for at vise en tegning af profeten Muhammed. Det udnytter DF til ytringstvang. Men ytringsfrihed er også frihed til ikke at vise tegningerne, mener debattør.

Marianne Olsen, foto: Michala Linn


Det er slemt nok at blive truet på sit liv, så man føler sig ude af stand til at undervise i det emne, man mener kan oplyse ens elever. Men det er for ringe, at man fra politisk hold bruger denne trussel til tvang.

Peter Skaarup fra Dansk Folkeparti benytter sin egen udvidede ytringsfrihed til at tvinge lærere til at give afkald på deres og vise billedet af Profeten med bombe i turban.

”Charlotte” er den anonymiserede lærer, som – i sympati med den myrdede franske lærer Samuel Paty, der blev myrdet på åben gade - ville vise karikaturen af Muhammed med en bombe i turbanen. Hun er derfor blevet truet på sit liv, så hun nu må gå under jorden.

Myndighederne kan faktisk med loven i hånd opspore forbryderen eller forbryderne, dømme dem og få dem fængslet i 2 år. I straffelovens §266 står der:


”Den, som på en måde, der er egnet til hos nogen at fremkalde alvorlig frygt for eget eller andres liv, helbred eller velfærd, truer med at foretage en strafbar handling, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.”


Forbigår eksisterende straffelov

I stedet for at arbejde fornuftigt og bestemt stiller DF’s Peter Skaarup sig an, som om den lov ikke eksisterer, og Statsministeren har proklameret at hun vil tale med partierne om problemet.

DF vil som sædvanlig ændre en klar dansk værdi, der tilsiger enhver af os ret til frit at bruge vores ytringsfrihed og tvinge ”Charlotte” og hendes kolleger til at vise tegningerne.

Ingen kan ved tvang knægte nogens ytringsfrihed. Den er beskyttet i grundlovens § 77:


"Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde påny indføres.”


At bruge ytringsfriheden frit betyder, at man selv bestemmer, hvad man vil bruge den til. Politikerne svigter åbenlyst og demonstrativt den medborger, der er kommet i en farlig situation. Deres påstand er, at når de alle er tvunget til at vise den famøse tegning, er lærerne beskyttet af samfundet.

Den lader vi lige stå et øjeblik.


Mistillid til faglig vurdering

Det er beklageligt, at der er politikere, der bruger deres ytringsfrihed til at knægte læreres ytringsfrihed til at vise eller lade være med at vise en tegning, der i den grad har formet Danmarks nyere historie.

Det er også mistillid til deres faglige vurdering om den famøse tegning fremmer undervisningen.

Og det er da helt forkasteligt, at den lovgivende magt i et parlament ikke har mere tillid til at retsstaten fungerer med den dømmende magt, domstolene, og den udførende magt, politiet og efterretningstjenesten, der med straffeloven i hånd kan retsforfølge truslens ophavsmand.

Comments


bottom of page