top of page

Dialogkort: Gå en tur og snak om faste

Ramadanen og den kristne faste overlapper hinanden i år. Derfor opfordrer foreningen Tro i Dialog til at man inviterer hhv. kristne og muslimer til en ”Dialog to Go”.


Dialog to Go ved Kristent Muslimsk Samtaleforum. Foto: Sille Arendt.


Hvis du synes, det er relevant, kan kortene i forbindelse med Ramadan måske blive delt der? Den kristne faste og den muslimske Ramadanen overlapper med et par ugers mellemrum i år.

Måske nogle kunne inspireres til en snak om faste med deres kristne eller muslimske bekendte i den anledning?

Idéen kommer fra Laura Bjørg Serup Petersen, der er formand i Tro i Dialog. Foreningen har udviklet konceptet Dialog to Go, hvor en hhv. kristen og muslim går en tur sammen snakker ud fra definerede spørgsmål, der kan hjælpe samtalen på vej.


Fokus på trospraksis

Dialog to Go er med andre ord en samtaleform, hvor to mennesker, som ikke kender hinanden, går en tur sammen på en time og taler om liv, tro og eksistens med udgangspunkt i et samtalekort.


Dialog to Go ved Kristent Muslimsk Samtaleforum. Foto: Sille Arendt.


Samtalen begynder med, at deltagerne læser den medfølgende vejledning og fortæller lidt om sig selv og: Hvilke forhold i din tro/livstydning har indflydelse på, hvordan du gerne vil leve dit liv?

Derefter kan de fx under Ramadanen stille hinanden disse spørgsmål – alle med fokus på trospraksis:

- Hvad gør du konkret for at efterleve det? F.eks. i religiøse praksis, der har særligt fokus på tro og livsførelse, som Ramadan, faste eller retræte.

- Hvad oplever du hjælper dig til at efterleve dine intentioner? F.eks. at støtte sig til andre, bøn, læsning af tekster, anden praksis.

- Og hvornår oplever du, at det kan være svært at leve op til dine intentioner? F.eks. når Ramadanen er ovre.


Kirke og moskéer i Fredens Hus

- Forhåbentligt lærer begge to mere om det andet menneske og måske også noget nyt om sig selv, siger Laura Bjørg Serup Petersen.

Faste er et element i mange menneskers trospraksis, men tolkninger af hvordan og hvorfor vi faster er forskellige.


Dialog to Go ved Kristent Muslimsk Samtaleforum. Foto: Sille Arendt.


- Hvis du har lyst til at invitere en med-fastende til en snak om, hvordan og hvorfor I faster, kan du lade dig inspirere af vores Dialog to Go kort om Ramadanen, siger Tro i Dialog-formanden.

Ramadanen og fasten overlapper fra lørdag aften, når Ramadanen begynder, til Påskedag.

Dialog to Go er udviklet af Fredens Hus i Gellerup, dvs. Fredens Moské, Gellerup Kirke og Tro i Dialog under Danmission.

Konceptet blev afprøvet under Kristent-Muslimsk Samtaleforums årskonference i november sidste år.

コメント


bottom of page