top of page

Efter 6 måneder med Taleban: Dansk ngo hjælper tusindvis af nødlidende afghanere

Et halvt år efter Talebans magtovertagelse lykkes det trods alle vanskeligheder for Mission Øst at sikre mad, tæpper og hygiejneudstyr til over 20.000 sårbare mennesker i det nordøstlige Afghanistan.


Børn kan nu drikke rent drikkevand fra vandpost etableret af Mission Øst. Foto: Mission Øst


Tirsdag den 15. februar er det præcis et halvt år siden Taleban indtog Kabul og overtog magten i Afghanistan i august 2021. Mission Østs 100 lokale medarbejdere valgte med livet som indsats at blive i landet og fortsætte den udviklingshjælp, som den danske organisation har ydet i over 20 år.


Hjælpen når frem - mod alle odds

Nu et halvt år efter, når vi gør status, må vi konstatere, at trods politisk ustabilitet, strenge restriktioner for især kvinder og et stop for udenlandsk pengetilførsel er det lykkedes Mission Øst at yde hjælp til 3.475 familier – omkring 20.850 personer - i det nordøstlige Afghanistan siden magtovertagelsen.

2.175 familier har modtaget kontanter til køb af mad. 1.300 familier har modtaget vinterhjælp i form af tæpper, hygiejneartikler og køkkenudstyr. Og hjælpen fortsætter: 1.750 familier modtager fødevarehjælp inden udgangen af februar.


Også kvinder har adgang til felten

Mission Øst har sikret, at organisationens lokale medarbejdere har fuld og fri adgang med hjælp til de familier i fjerntliggende landsbyer, der har allermest behov. Kvindelige medarbejdere kan nu arbejde på kontoret og tilse, at hjælpen kommer frem ude i landsbyerne.

Efter en grundig forundersøgelse er hjælpen uddelt til husstande med familiemedlemmer som enten er syge, ældre, eneforsørgere eller udfordret af handicap. Den er uddelt i takt med, at bankerne har tilladt at hæve mindre beløb, og at det igen blev muligt at benytte private pengeoverføringstjenester.


Mere nødhjælp på vej

Nødhjælp er førsteprioritet for Mission Øst. Lige nu igangsættes forundersøgelser i de nordøstlige provinser Takhar og Badakhshan, for at yderligere 4.500 nødstedte familier kan få penge til mad. Samtidig genoptages projekter for mere langsigtet fødevaresikkerhed, såsom havebrug, husdyrhold, biavl, landbrug og opstart af små virksomheder. Der er også skaffet vand og husly til hhv. 158 og 65 sårbare familier. Der er planer om at udvide indsatsen med etablering af vandsystemer og ordentlige toiletforhold.

Comments


bottom of page