top of page

En stigende andel af den voksne befolkning i Danmark kan ikke stemme ved folketingsvalg

Stadigt flere personer i Danmark kan ikke stemme ved folketingsvalgene, da de ikke er danske statsborgere. Ved indgangen til 2019 boede der 434.000 udenlandske statsborgere på mindst 18 år i Danmark, som ikke har stemmeret. Det svarer til 9,4 % af den voksne danske befolkning. I 1980 var andelen 1,8 %, viser opgørelsen fra Danmarks Statistik.

”Andelen af befolkningen, der ikke kan stemme, fordi de er udenlandske statsborgere, er altså mangedoblet i løbet af de seneste 40 år, så dem uden stemmeret nu er flere, end de voksne, der bor i Aarhus og Odense til sammen,” siger afdelingsleder, Dorthe Larsen.

”Nogle udenlandske statsborgere rejser hurtigt ud igen, men i gennemsnit har de udenlandske statsborgere været i Danmark i over 10 år, viser vores statistik,” tilføjer Dorthe Larsen.

Danske statsborgere kan også være uden stemmeret, hvis de er umyndiggjorte. Det drejer sig ifølge Justitsministeriet om ca. 1.900 personer, og de er ikke talt med i opgørelsen fra Danmarks Statistik.

De fleste udenlandske statsborgere kommer fra EU-lande

Opgørelsen fra Danmarks Statistik viser, at 45 % af de udenlandske statsborgere over 18 år i Danmark er fra et andet EU-land, 19 % er fra et andet europæisk land, og 24 % er fra Asien. Til sammen udgør udenlandske statsborgere fra Europa og Asien dermed 88 % af udenlandske statsborgere, der ikke kan stemme i Danmark.

Polske statsborgere er den største gruppe (33.500 personer) efterfulgt af rumænske (25.700 personer) og tyrkiske (24.400 personer).

Flest udenlandske statsborgere i Ishøj

Ishøj Kommune, vest for København, er den kommune, hvor andelen af udenlandske statsborgere er størst. Her udgjorde udenlandske statsborgere ved årsskiftet 23 % af den voksne befolkning. Næstflest boede i Københavns og Høje-Taastrup kommuner, hvor 18 % af de voksne var udenlandske statsborgere.

Andelen af udenlandske statsborgere blandt voksne ligger på over 10 % i 18 af landets 98 kommuner. 16 af disse kommuner ligger i Region Hovedstaden. De øvrige to kommuner er Horsens og Aabenraa.

Læs mere

Næsten hver tiende voksne i Danmark kan ikke stemme, Danmarks Statistik, 06-03-2019

Antallet af opholdstilladelser til udlændinge faldt i 2018 for tredje år i træk, Sameksistens.dk, 21-02-2019

Indvandrere og efterkommere i Danmark: 4 ud af 10 er kristne, Sameksistens.dk, 16-02-2019

Indvandrere og flygtninges religiøse baggrund, Sameksistens.dk, 15-02-2019

#DanmarksStatistik #folketingsvalg #udenlandskestatsborgere

bottom of page