top of page

Et fordrejet interview

Analyse af indslag på P1, hvor underskriftsindsamling blandt kirkefolk blev diskuteret.Det væsentlige er at takke Inger Margrethe Andersen for hendes store arbejde med at samle underskrifter og holde os underrettet om hvem og hvor mange der strømmer til. Og det er heldigvis mange! I skrivende stund er der over 700, der har skrevet under, og de/vi tilhører de mest forskellige grupperinger i landet.


Et kæmpe arbejde og en øjenåbner

Det er også vigtigt at takke Inger Margrethe Andersen for at have arbejdet for at gøre indsamlingen kendt, så man den 7. juli kunne høre et interview med hende – og en delvis uenig præst, Søren E Jensen om sagen på DR P1.

Interviewet blev fordrejet af at intervieweren ikke havde forberedt sig ordentligt, men mente at FN bl.a. havde sagt at det er sikkert at sende flygtninge fra Assads brutale og morderisk regime tilbage til Syrien. Men faktisk blev det en øjenåbner, der godtgjorde hvor lidt man her i landet er klar over de forbrydelser, som den danske regering er medskyldig i.


Ændret politik er noget andet end teologi

En anden mangel var at spørgeren ville gøre samtalen til et teologisk problem. Også her viste hun sin autentiske manglende interesse i selve problemet, for hun talte om næstekærlighed i den forbindelse, og netop næstekærlighed er et helt alment problem.

Desværre Hoppede Søren E. Jensen med begge ben i fælden, men heldigvis blev han reddet op af sin kollega. For han er helt enig med hende i sagens substans, men han mener at man skal adskille kirke og politik. Han mener vel forhåbentlig partipolitik, for politik blander sig i alt, og for den, der tager evangeliet alvorligt, blander det sig også i alt.


Civilbefolkningens oplysning

Det vigtige er at mange flere mennesker i civilbefolkningen end os, hvem sagen interesserer brændende, har fået chance for at vide, hvad vi er medskyldige i. Biskoppen i Haderslev har peget på de jøder vi rent faktisk sendte til koncentrationslejr og gaskamre, og det hjælper ikke at hævde at det var for at dæmme op mod dansk antisemitisme, i øvrigt en mærkelig metode.


Bekæmp fremmedhad med kærlig åbenhed

Vi skal ikke sende syrerne væk fra Danmark. Vi skal dæmme op for den voksende racisme ved at tale vore flygtninge op og ved at passe på hinanden alle steder – også i skole og kirke. Hvad præsten vil tale om, er op til vedkommendes læsning af de hellige tekster. Og det var heller ikke det Inger Margrethe Andersen havde på hjerte. Jeg vil gerne igen opfordre alle til at skrive under, så vi kan undgå at blive skyldige i tortur, voldtægt og død af vore Syrere. Regeringen er nemlig ligeglad med alt andet end magten, dvs. vores stemmer. Det har den nu vist i to år.

Comments


bottom of page
</