top of page

Et halvfærdigt lovforslag

Af Marianne Olsen

Det er somme tider interessant at se, hvad medlemmer af Folketinget kan finde på at lovgive om. At gå til angreb på antisemitismen uden at fordømme racisme i alle dens former er en frygtelig fejl, der kan skabe vold i gaderne og had i de sociale medier. Vi bliver nødt til at hævde ethvert menneskes rettigheder.

Sådan lyder forslaget, som blev fremsat 28. januar:

”Folketinget fordømmer på det kraftigste de hadske episoder med chikane og hærværk rettet mod danske jøder, som vi var vidne til på årsdagen for Krystalnatten i november 2019. Folketinget vil ikke acceptere, at jøder ikke kan leve frit i Danmark. (…)” “Folketinget fordømmer antisemitisme i enhver form og har med bekymring bemærket, at der ikke kun i nynazistiske, men også i islamiske kredse er en voksende antisemitisme. Derfor pålægges regeringen at bekæmpe antisemitisme i Danmark med alle demokratiske virkemidler, herunder undervisning i folke- og friskoler. Folketinget noterer sig, at regeringen har iværksat et arbejde med en national handlingsplan mod antisemitisme med det formål at styrke befolkningens viden og bevidsthed om den stigende antisemitisme.”

Altså ikke et ord om racisme eller diskrimination. Det er påfaldende.

Dengang SOS Racisme blev grundlagt i Frankrig som det første land, var det som reaktion mod Jean-Marie Le Pens nationalkonservative og antisemitiske parti, Front National, nu Rassemblement National. SOS Racisme har forgreninger i hele Europa og vi ser os som forsvar mod den voksende racisme og halvskjulte fascisme, der vokser frem igen i flere europæiske lande.

Enhver form for diskrimination og generalisering er gift for samfundet. Lovforslaget bør ændres, så vi i Danmark virkelig accepterer vores eget ideal om trosfrihed og bekæmper enhver diskrimination. Kun at fordømme antisemitisme uden samtidig at tage afstand fra andre former for racisme, hvad enten det drejer sig om tro eller farve, er en katastrofe.

Lad os håbe, at det ikke sker.

Comments


bottom of page