top of page

Ethvert møde mellem mennesker er et ”trosmøde”

Vi møder hinanden med en tro, der har formet vores værdier, uanset om vi er religiøse eller ej, mener Sigrid la Cour Sonne, der er ny konsulent hos organisationen Folkekirke & Religionsmøde.Af Cecilie Ahlmann Raaberg


Ethvert møde mellem mennesker er et trosmøde.

Det er ikke bare en sætning, 34-årige cand.theol. Sigrid la Cour Sonne har hentet i lærde bøger. Det er også den virkelighed, hun har mødt hen over kaffekoppen til dåbssamtalerne som sognepræst i bl.a. Kerteminde og i kvindegruppen og sprogcafeen som præst for flygtninge og indvandrere i Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde i Odense.

Og det er en erfaring, hun tager med sig, når hun 1. december tiltræder som konsulent i Folkekirke & Religionsmøde.


Religionsmødet er en kendsgerning

”Ethvert møde er også et trosmøde – uanset om det er et møde mellem en kristen og en muslim, en troende og en ateist eller endda to kristne. Vi kommer med hver vores bagage, og vores tro spiller en stor rolle i hvordan vores værdier er formet – også selvom den tro ikke er religiøs eller knyttet til en specifik spiritualitet,” fortæller Sigrid.

Men hvorfor engagerer folkekirken sig over hovedet sig i at møde mennesker med en anden eller ingen tro?

”Hvis vi skal have ordentlige møder og samtaler, skal vi tage udgangspunkt i det mangfoldige samfund, vi er præster i, og den menighed, vi møder,” siger Sigrid.

Hun vil gerne være med til at klæde folkekirkens præster bedre på til den virkelighed, de allerede står i.


Asatroende og kulturkristne

For når man sidder med et forældrepar til en dåbssamtale, hvor den ene måske er asatroende, mens den anden er kulturkristen, bliver man direkte konfronteret med den danske mangfoldighed. Og her har Sigrid la Cour Sonne ofte oplevet, hvordan præsten kan spille en stor rolle i at åbne for en samtale mellem de to, en samtale, som de måske ikke får taget så tit til hverdag. Hvis præsten altså tør.

”Man kan som præst godt savne redskaber til at tage de dybere samtaler om tro på tværs af religioner og livssyn – også samtaler, der ikke foregår indenfor de kristne kategorier,” siger Sigrid.


Samtale mellem kristne og muslimske ledere

En af Folkekirke & Religionsmødes arbejdsopgaver er at facilitere den konference, som hvert år planlægges og afholdes af Kristent-Muslimsk Samtaleforum. Her samles ca. 50 kristne og muslimske ledere i religionsdialog for at styrke kendskab og netværk mellem kristne og muslimer. Det er en anden side af religionsmødet – der, hvor der arbejdes for at skabe tillid og gode relationer på det institutionelle plan.

For Sigrid er det positivt, at Folkekirke & Religionsmødes arbejde også er rettet mod at holde de grundlovssikrede frihedsrettigheder i hævd: At være med til at tydeliggøre, hvorfor religionsfrihed er vigtigt.

Det var ikke mindst en faglig interesse, der førte Sigrid i retning af religions- og trosmøde, da hun i løbet af studietiden begyndte at interessere sig for den kristnes forhold til dem, der ikke er kristne.

”Selvom pluralismen er teologisk udfordrende, så er det ligesom i den allertidligste kirke et frugtbart udgangspunkt for at lave bedre teologi, hvis vi forholder os til den virkelighed, vi rent faktisk står i,” siger hun.


BLÅ BOG

Sigrid la Cour Sonne, 34 år

  • Uddannet cand.theol. fra Københavns Universitet i 2015

  • Fra 2017 sognepræst i Fyens Stift, bl.a. i Kerteminde-Drigstrup, Hans Tausen og Bolbro sogne

  • Siden 2020 netværkskoordinator og præst for flygtninge og indvandrere i Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde i Odense.

  • Medlem af styregruppen for Kristent-Muslimsk Samtaleforum

  • Følger kurser i interreligiøse islamstudier ved Københavns Universitet

  • Gift med sognepræst Andreas la Cour, som hun har to børn med

Mød Folkekirke & Religionsmøde her og Kristent-Muslimsk Samtaleforum her.


Comments


bottom of page