top of page

Etniske minoriteter efterlyser social indsats på SOSU-skoler

Ny rapport viser, at sprog er etniske minoriteters største udfordring på midtjyske SOSU-skoler. Færre end etniske danskere overvejer dog at droppe ud.Langt de fleste af eleverne på de midtjyske social- og sundhedsskoler trives og har gode sociale relationer til andre elever på skolen. De savner dog, at skolerne faciliterer flere sociale aktiviteter for eleverne, hvilket potentielt kunne danne grobund for flere tværkulturelle relationer.

Sådan lyder en af konklusionerne i en ny rapport fra Danmarks Videnscenter for Integration, udarbejdet kort tid før lukning. En større undersøgelse af etniske minoriteter på SOSU-skolerne er sket i samarbejde med en række midtjyske SOSU-skoler støttet af Region Midtjyllands uddannelsespulje.


Sprog er den store udfordring

Sprog lader til at være en af de væsentligste udfordringer for den tværkulturelle inklusion, lyder rapporten, der kommer frem til følgende tal:

61 pct. af eleverne med udenlandsk baggrund oplever, at sprog er en barriere for at deltage socialt. 51 pct. oplever, at sprog er en barriere for deltagelse i undervisningen. Det samme gælder for henholdsvis 26 pct. og 16 pct. blandt de etnisk danske elever.


Lærere bør have større forventninger

Der findes tydelige forbedringspotentialer i henhold til undervisernes interkulturelle kompetencer. Det kommer primært til udtryk ved at eleverne efterspørger et fælles sprog for etnicitet samt mere dialog omkring kulturelt betingede udfordringer i undervisningen, lyder rapporten.

En række udfordringer knytter sig særligt til elever med udenlandsk baggrund:

Flere af eleverne med udenlandsk baggrund oplever, at lærerne har lavere forventninger til dem end til andre elever.

17 pct. af eleverne med udenlandsk baggrund har oplevet at føle sig udsat for racisme på skolerne.

11 pct. af eleverne med udenlandsk baggrund har oplevet at føle sig mobbet på skolen.


Færre vil droppe ud

Interviewundersøgelsen indikerer desuden at social udsathed og psykiske lidelser såsom traumer kan være et problem for flere af eleverne med udenlandsk baggrund, hvilket kalder på yderligere afdækning.

Alligevel har elever med udenlandsk baggrund 18 pct. lavere sandsynlighed for at overveje at droppe ud sammenlignet med etnisk danske elever, viser undersøgelsen.

Køn, alder, sociale forhold, oplevet racisme samt undervisernes evne til at håndtere elevernes forskelligheder har ligeledes betydelige signifikante indvirkninger på sandsynligheden for at overveje at droppe ud.Comentarios


bottom of page