top of page

Europarådet: Ellebæk er det værste, vi har set

De fængselslignende forhold på udrejsecenter Ellebæk får nu skarp kritik i en rapport fra Europarådet Torturkomité. Komiteen forebygger tortur og umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf i de europæiske lande. Rapporten bygger på komiteens besøg på centret, der betegnes som ”værre end et fængsel” og ”det værste i EU”.

– Vores fund er meget alvorlige, siger Hans Wolff, der ledte delegationen, der besøgte Ellebæk i april.

– Først og fremmest er de fysiske rammer i utrolig dårlig stand. Men vi mener også, at det er helt uacceptabelt at placere disse mennesker under fængselslignende forhold, som dem vi har set. De er ikke kriminelle, men de bliver placeret i et center, der er meget værre end et fængsel, siger han tik TV 2 og tilføjer, at Danmark er et af de lande, der byder på det værste:

– Stedet egner sig ikke til mennesker.

Europarådets rapport opfordrer Danmark til at rette op inden for tre måneder, men det har justitsminister Nick Hækkerup ikke tænkt sig at gøre, ifølge netmediet A4NU:

– Grundlæggende kommer vi til at blive ved med at have et center som Ellebæk, som ligner et fængsel, og hvor det ikke skal være rart at være. Dem, der opholder sig der, skal motiveres til at rejse ud af Danmark, siger han.

Foreningen Refugees Welcome opsummerer Europarådets kritik af Ellebæk: – personalemangel – for lidt og for dårlig adgang til det fri – overbelægning med op til 4 personer i en celle – nedslidte og uhygiejniske fysiske forhold i bygningerne – manglende aktiviteter – ingen adgang til egne mobiltelefoner – ingen screening for psykiske og fysiske lidelser – for ringe adgang til sundhedsydelser – indsatte bruges som tolk i stedet for professionelle tolke – brug af isolation skal helt afskaffes – selvmordstruede placeres nøgne i isolation, hvilket udgør nedværdigende behandling.

Comments


bottom of page