top of page

Evakuering fra Afghanistan færdig – næsten

I alt 988 personer er evakueret fra lufthavnen i Kabul, men 83 personer mangler stadig at blive evakueret – heraf 41 med dansk tilknytning.908 personer er blevet evakueret fra Afghanistan af danske fly, mens 80 er blevet evakueret med andre landes fly.

Det oplyser Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse, hvor man lover, at der arbejdes på at evakuere resterende 83 personer - 42 afghanske borgere og 41 på den såkaldte danskerliste - med andre landes fly.

"De allerede meget begrænsede muligheder herfor er yderligere begrænset efter terroranslagene i Kabul i går og må forventes at lukke helt i løbet af i dag," skriver Udenrigsministeriet.

I en opsummering af den seneste uge hektiske evakuering, oplyser ministeriet, at der er registeret 20 afghanske borgere i Afghanistan, der fortsat ønsker at blive evakueret. Disse er fordelt på 15 tolke, fire lokalansatte ved NATO, EU og FN samt ét familiemedlem til en nuværende eller tidligere lokalansat inden for de sidste to år.

Der er dertil registreret 22 afghanske borgere i Afghanistan, der har ansøgt om dansk støtte efter sidste deadline for ansøgning den 21. august kl. 23:59. Det drejer sig om 19 tolke og tre personer, der har været lokalansat på den danske ambassade for mere end to år siden.

Der er registreret 41 personer på danskerlisten, som enten fortsat er i Afghanistan, er udrejst uden at orientere Borgerservice om det, eller som Borgerservice ikke kan få kontakt til, oplyser udenrigsministeriet.

Hvordan ser det så ud med evakuering herefter?

”Når den internationale evakueringsoperation er afsluttet, vil muligheden for dansk støtte til evakuering fra Afghanistan være særdeles begrænset og tænkeligt ikke eksisterende. Personer, som fortsat ønsker at komme til Danmark, vil derfor enten skulle blive i Afghanistan og afvente mulig genoptagelse af civile flyvninger eller forsøge at forlade Afghanistan på anden vis,” oplyser Udenrigsministeriet.

Der kommunikeres løbende til personerne på danskerlisten, idet det ikke har været muligt at opnå kontakt til dem alle. Det er ikke usædvanligt, at personer på danskerlisten ”glemmer” at af-registrere sig fra listen, hvis de selv har fundet en evakueringsmulighed, lyder ministeriets pressemeddelelse.

I alt 988 personer er i dag evakueret ud af Afghanistan i den danske indsats:

  • 251 nuværende lokalansatte og personer, der har været lokalansat inden for de seneste to år på den danske ambassade, inklusive familie.

  • 135 personer, der har været lokalansat på den danske ambassade for mere end to år siden, inklusive familie.

  • 226 tolke, der har samarbejdet med forsvaret, inklusive familie.

  • 58 udsatte personer fra afghanske NGO’er, herunder menneskerettighedsforkæmpere, inklusive familie.

  • 161 solidaritetspulje, inklusive familie (lokalansatte hos NATO, EU og FN i Afghanistan)

  • 107 af ”danskerlisten”, dvs. danske statsborgere og personer med fast ophold i Danmark.

  • 50 i kategorien ”Andre”, der primært dækker over personer, der på baggrund af et humanitært skøn, oftest foretaget under stærkt tidspres i lufthavnen i Kabul, har fået OK til evakuering, selv om de ikke har opfyldt kriterierne i den politiske aftale og forståelse, der blev indgået af danske folketingsflertal den 11. august 2021.

Comments


bottom of page