top of page

Flere anbragte unge vælger alternativ grunduddannelse

Flere anbragte unge begynder på en ungdomsuddannelse. Det gælder især den forberedende grunduddannelse FGU, som 20 procent af de anbragte unge nu er i gang med.


Modelfoto: Unsplash


En ny VIVE-undersøgelse af trivsel blandt anbragte unge viser en kraftig vækst i hvor mange, der vælger at tage en forberedende uddannelse. Undersøgelsen viser, at i 2020 var det hver femte af de anbragte unge, der var i gang med en forberedende uddannelse. I de foregående år var det kun ca. hver tiende.

Andelen af anbragte unge med tilknytning til uddannelsessystemet er steget jævnt over årene 2014-2020, så 7 ud af 10 anbragte 17-årige i dag er i gang med en uddannelse.

Her har den forberedende grunduddannelse, FGU, vist sig som et brugbart alternativ til de ordinære ungdomsuddannelser. FGU er for unge under 25 år, der har brug for et samlet uddannelsestilbud efter grundskolen for at blive klar til en erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse eller beskæftigelse. Uddannelsen forbereder unge mennesker ved at styrke deres faglige, personlige og sociale kompetencer.

Trivselsundersøgelsen af anbragte unge er den fjerde af sin slags siden 2014. Undersøgelsen er bestilt af Social- og Ældreministeriet og har til formål at kortlægge anbragte unges trivsel på forskellige områder.


Comentários


bottom of page