top of page

Flere bruger medier digitalt

Danskernes mediebrug bliver stadigt mere digital, mens færre ser flow-tv. Der bliver samtidig lyttet mindre til radio og færre læser printaviser. Til gengæld er der flere og flere, der streamer, lytter til podcasts og læser nyheder online. Det fremgår af Slots- og Kulturstyrelsens “Rapportering om mediernes udvikling i Danmark 2020”, der udkommer i dag.

– Vi kan se, at digitaliseringen af danskernes medievaner fortsætter ufortrødent. Herudover står det klart, at de internationale aktører spiller en stadigt stigende rolle i det danske medielandskab, siger enhedschef i Slots- og Kulturstyrelsen, Glen Winzor, i en pressemeddelelse fra styrelsen.

Mediebrugen bliver mere og mere digital

Her er nogle af rapportens konklusioner:

I 2019 brugte danskerne 5 minutter mindre på tv og 3 minutter mindre på radio om dagen sammenlignet med 2018, og ugentligt var der 177.000 færre, der læste et trykt dagblad. Til gengæld besøgte 94.000 flere danskere ugentligt et digitalt nyhedssite, 3 procentpoint flere streamede audiovisuelt indhold mindst en gang om ugen, og 5 procentpoint flere lyttede til podcasts.

Udbrud af COVID-19 har påvirket mediebranchen

Udbruddet af COVID-19 har også påvirket mediebranchen. Da “Rapportering om mediernes udvikling i Danmark 2020” dækker medieåret 2019, kan konsekvenserne af COVID-19 ikke aflæses i de enkelte analyser. Derfor er en del af årets ”Overblik og perspektivering” dedikeret til at belyse, hvordan corona-pandemien umiddelbart har påvirket mediebrugen og medieaktørerne.

Færre bruger Facebook – flere bruger Messenger

Rapporten belyser danskernes brug af sociale medier – i særdeleshed brugen af Facebook – og herunder, hvor aktive brugerne er i forhold til selv at lave opslag og deres brug af messenger-funktioner.

Rapporten viser blandt andet, at andelen af ugentlige Facebook-brugere, der selv laver opslag, er faldet fra 91 procent i 2014 til 81 procent i 2019. Til gengæld er andelen, der benytter Facebooks messenger-funktion, steget fra 75 procent til 89 procent i samme periode.

Comments


bottom of page