top of page

Flere indvandrere og efterkommere videreuddanner sig

Blandt indvandrere og efterkommere er andelen, som er i gang med en uddannelse tre måneder efter studentereksamen, væsentligt højere end blandt personer med dansk oprindelse.

Det skriver Danmarks Statistik i en pressemeddelelse.

31,3 pct. af indvandrerne og 33,2 pct. af efterkommerne, der blev studenter i 2018, var i gang med en anden uddannelse i oktober samme år.

Markant færre etniske danskere

Det samlede antal studenter uanset oprindelse er nede på 15. pct. Blandt studenter fra de almene gymnasier i 2018 var 12,4 pct. i gang med en uddannelse umiddelbart efter de blev studenter. Andelen var i 2018 højere blandt studenter fra erhvervsrettede og internationale studier.

”Den markante forskel mellem personer med og uden dansk oprindelse går igen i hele perioden. Det samme gælder forskellen mellem de almene og de erhvervsrettede gymnasier – og faktisk også for den mindre forskel mellem kvinder og mænd”, siger Linda Tonsgaard, Danmarks Statistik.

Generelt går færre hurtigt videre

Fordelt på regioner, gik nordjyderne oftere end andre i gang med en uddannelse med det samme, mens det modsatte ses for midtjyderne i 2018.

Men generelt er andelen af studenter, der går i gang med en uddannelse umiddelbart efter, at de afslutter gymnasiet, faldende. I 2012 toppede andelen, der var i gang med en uddannelse tre måneder efter, de blev studenter, med 29,3 pct. I 2018 var andelen 15,0 pct. Det er omkring halvdelen og den laveste andel siden 2004.

Comments


bottom of page