top of page

Flere mønsterbrydere blandt danske unge med udenlandsk herkomst

Siden 2014 har flere unge med ufaglærte forældre fået en uddannelse. Stigningen skyldes især, at flere indvandrere og efterkommere med ufaglærte forældre gennemfører en uddannelse.

Det fremgår af en analyse fra Arbejdsbevægelsens Erhvervsråd. Analysens hovedkonklusioner er:

Cirka 60 pct. af de 25-årige, der er vokset op med ufaglærte forældre, har fået en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse.

Blandt indvandrere og efterkommere er andelen af mønsterbrydere nu højere end blandt unge af dansk herkomst. Blandt indvandrere og efterkommere med ufaglærte forældre får 63 pct. mindst en ungdomsuddannelse, mens det samme gælder 58 pct. af de unge med dansk herkomst og ufaglærte forældre.

Unge kvinder bliver i større grad mønsterbrydere end unge mænd. Lidt over halvdelen af de unge mænd bliver mønsterbrydere – uanset herkomst. Knap tre ud af fire kvindelige indvandrere og efterkommere bliver mønsterbrydere, og det samme gælder knap to ud af tre kvinder af dansk herkomst.

Comentários


bottom of page